Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hela samhället måste förberedas på kris och krig

Sverige måste stärka sin militära förmåga för att möta dagens säkerhetspolitiska utmaningar. Därför måste försvarsorganisationer involvera frivilliga med kompetens inom cyber- och IT-säkerhet, skriver Daniel Bäckström (C), försvarspolitisk talesperson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Världen omkring oss förändras. Vi står inför större säkerhetspolitiska utmaningar än på väldigt länge. Ryssland blir allt mer aggressivt och hotfullt. Vi ser hur de försöker påverka andra länder, inte minst genom att sprida hot och desinformation, men också genom militärt våld mot Ukraina och Georgien.

Hur Ryssland agerar påverkar oss i Sverige - och kan göra det ännu mer i framtiden. Här måste vi vara förberedda. I rådande osäkra läge måste Sverige snabbt stärka vår egen förmåga, både militärt och civilt. Centerpartiet lägger nu därför fram fyra förslag på hur Sverige snarast kan börja bygga ett starkt totalförsvar.

Vi vill skjuta till mer pengar till utvecklingen av det civila försvaret och planeringen av totalförsvaret. Det är en uppgift för riksdag och regering, men också för ansvariga på lokal och regional nivå.

Centerpartiet har varit med och ökat resurserna till kommuner, landsting och länsstyrelser, så de kan växla upp planeringen för höjd beredskap och krig redan 2017. Vi höjer ambitionen rejält för kommande år och vill se betydande satsningar närmaste åren till planering och genomförande av olika åtgärder.

Vi vet att många kommuner och landsting känner en osäkerhet kring planeringen av totalförsvaret. Vi ska bygga totalförsvaret underifrån, med utgångspunkt i krisberedskapen, men med tydliga krav från central nivå om förväntningar på vad som krävs om kriget kommer.

Det måste också vara tydligt vad samhällsviktig verksamhet ska klara av. Så är dock inte fallet i dag. På till exempel el-området finns krav på att avbrott inte får vara längre än 24 timmar - men sådana krav saknas inom andra områden, exempelvis vattenförsörjningen. Det försvårar planeringen. Här är det viktigt att staten går före och klargör vilka krav som ska gälla på den samhällsviktiga verksamheten.

I dag finns väldigt få lager i Sverige av olika varor. Istället är det just in time-principen som gäller, det vill säga att rätt mängd varor ska levereras precis när de behövs. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det förstås bättre än att lagra stora mängder varor, men det innebär samtidigt en betydande sårbarhet.

Möjligheterna att försörja befolkningen i hela landet med livsviktiga varor vid långvariga kriser och krig behöver förbättras. Här är exempelvis tillgången på transporter och logistik väsentlig, men också att enskilda personer tar ansvar för sin egen försörjning och att avtal skrivs mellan offentliga aktörer och näringsliv. Försörjningsförmågan kan därutöver förbättras genom att de nordiska länderna samarbetar mer, exempelvis kring energi- och läkemedelsförsörjning.

Centerpartiet vill se en större och tydligare roll för civilsamhället och frivilliga försvarsorganisationer i händelse av kris och krig. Dessa kan inte stå vid sidan om i ett planeringsskede, utan behöver involveras tidigt, i till exempel övningar. Dagens försvarsorganisationer behöver också kompletteras med frivilliga som kan hantera det moderna samhällets sårbarheter inom cyber- och IT-säkerhet.

En konflikt i vårt närområde, där vi själva riskerar att dras in, är tyvärr inte längre otänkbart. Då räcker det inte att stärka det militära försvaret, utan hela samhället måste förberedas på kris och krig. I tider av osäkerhet krävs ledarskap. Vi i Centerpartiet är beredda att ta det ansvaret.

Daniel Bäckström (C)

försvarspolitisk talesperson