Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hedersvåldet ska bekämpas

Hedersvåld är i många fall kollektivt och kräver andra insatser än andra våldsbrott. Därför vill vi att begreppet närstående i lagen ska kunna inkludera flera personer, skriver Stina Svensson och Louise Thörnqvist, Feministiskt initiativ.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Ofta och i många olika sammanhang får vi i Feministiskt initiativ frågor om vad vi gör åt hedersrelaterat våld och förtryck. Senaste tiden har olika varianter av den frågan förekommit allt oftare i kommentarsfälten. Andra politiska partier har också uttryckt kritik om att vi inte skulle ta hedersförtrycket på allvar. Vi menar att det är helt fel.

Våld och förtryck i namn av heder är en i högsta grad angelägen fråga. Och även om frågan om hedersförtryck förminskades under flera år – när Fadime Sahindal mördades av sin far 2002 hade hon tagit kampen hela vägen in i riksdagen utan att bli lyssnad till – så ser det annorlunda ut i dag. Vi i Feministiskt initiativ arbetar oförtrutet för att driva igenom det politiska förändringsarbete som krävs för att få bukt med mäns våld och våld i namn av heder. Och vi har definierat flera åtgärder som behöver vidtas här och nu – såväl nationellt som nedbrutet på kommuner och stadsdelar.

På statlig nivå vill vi se förändringar i lagstiftningen. Vi vill att begreppet närstående i kriterierna för brottsrubriceringarna kvinnofridskränkning och grov kvinnofridskränkning ska kunna inkludera flera personer i den utsattas nätverk. Detta för att anpassa brottsrubriceringen för de som utsätts för kollektivt våld och förtryck.

Hjälpa de som gifts bort

Vi vill även se en nationell kartläggning av hur många som utsätts för våld, däribland våld och förtryck i namn av heder, och vi vill se ökade resurser till polis och socialtjänst för att kunna hjälpa personer som gifts bort i utlandet. Samtidigt ser vi ett stort behov av förebyggande kunskapshöjande arbete, samt ökat stöd till de jourer som tar emot när skadan redan är skedd.

I Göteborg har vi i stadsbudgeten satt upp mål som innebär att strukturell könsdiskriminering ska upphöra. Vi har sett till att social resursförvaltning ska göra det lättare att starta kvinnojourer. Vi har också nominerat pengar till verksamheter för nyanlända HBTQ-personer, en grupp som i högre utsträckning än andra drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck.

Inför år 2018 har vi tillfört ekonomiska resurser för ungas organisering. Syftet är att öka ungas kunskaper om mänskliga rättigheter, antirasism, feminism och demokrati samt att ta fram initiativ baserat på verkliga behov. Detta stärker ungdomar som på ett eller annat sätt är utsatta för förtryck.

Våld med hedersmotiv är i många fall kollektivt och kräver andra åtgärder och insatser än andra typer av våldsyttringar. I stället för att kritisera vad andra saknar eller inte gör, vill vi se ett större fokus på hur vi tillsammans kan arbeta både preventivt och reaktivt för att skapa ett samhälle fritt från våld.

Stina Svensson (Fi)

Louise Thörnqvist (Fi)

Feministiskt initiativ Göteborg