Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Heden tillhör göteborgarna – spola bostadsplanerna!

DEBATT: Kan New York och London bevara centrala och öppna ytor som Central Park och Hyde Park, så kan Göteborg bevara Heden. När staden växer kraftigt blir öppna och allmänna ytor än viktigare. Ett öppet Heden är en del av Göteborgs framtid, skriver bland andra Ingvar Oldsberg och Torbjörn Nilsson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi vill göra det klart och tydligt. Vi vill visa alla varför Heden är så unik. Vi vill få alla att förstå .Vi vill att politikerna tänker om.

Först och främst, själva kärnfrågan:

Spola bostadsbebyggelsen på Heden!

Vad vi här beskriver är ett Heden för alla göteborgare.

Ett genomförande av bostadsbebyggelse, med kvarter i 6 – 20 våningar i enlighet med byggnadsnämndens inriktningsbeslut, skulle vara förödande för Heden.

Den goda tillåtande känslan skulle vara bortblåst. Den fria rymden krympt. De festliga ungdomsturneringarna ett minne blott. En unik Göteborgsikon ödelagd och förstörd – för all framtid.

Här är våra tio punkter för framtidens Heden.

1. Heden – ett historiskt och öppet område.

Sedan 1800-talet har Heden varit göteborgarnas speciella plats för sport, lek, nöje och rekreation och samtidigt en plats att utnyttja för stora evenemang. Kommunen har vid flera tillfällen beslutat att Heden ska bibehållas som ett öppet område för all framtid. Det är upp till dagens politiker att hålla givna löften.

2. Heden är en viktig del av Göteborgs identitet.

Heden är en resurs för Göteborg, som Central Park för New York eller Hyde Park för London. Där har städerna kunnat växa till mångmiljonstäder runt sina centrala grönområden och generationer av politiker har insett värdet av att bevara dessa områden. Låt så ske också i Göteborg!

3. Hedens värde som öppet område ökar ju mer staden växer.

Göteborg planeras växa till en storstad, där bostäder, verksamheter, platser för gemensamma aktiviteter och ytor för park och rekreation måste samverka. Heden kräver sin vidd och är en viktig del i denna planering. Ett öppet Heden är en del av Göteborgs framtid!

4. Heden är en ”allmänning” för göteborgarna.

Heden är och skall vara vår gemensamma egendom. En förutsättning för detta är att Heden inte privatiseras eller säljs ut till enskilda intressen. Varje exploatering av Heden är en början till fortsatt exploatering.

En plats för alla

5. Alla ska känna sig välkomna till Heden.

Heden har ett speciellt vardagligt tilltal som gör att både nya och gamla göteborgare känner sig välkomna. Här ska finnas plats för fysiska aktiviteter för alla åldrar och en plats för vila, rekreation och upplevelser.

6. Slå vakt om de för Göteborg så viktiga idrottsevenemangen.

Heden öppnar sig mot världen genom ungdomsturneringarna Gothia Cup och Partille Cup och ger göteborgarna stora upplevelser. Staden får goodwill och hundratals miljoner i turistintäkter. Den vardagliga korp-, motions- och seriefotbollen aktiverar tusentals göteborgare. Fotboll och evenemang skapar glädje och integration men också ljud- och ljuseffekter vilket omöjliggör bostadsbyggnation tätt intill.

7. Heden ska vara en öppen plats för kultur och evenemang under hela året.

Göteborg är och skall utvecklas som det självklara valet för olika evenemang. Som en multiarena under bar himmel finns Heden där att användas för olika nationella och internationella evenemang.

8. Parkeringsplatser ingår i Hedens gröna inramning.

Heden bör ha parkeringsplatser i markplan, omgivna av grönska. Träd silar solljuset och bibehåller utblicken mot Heden. Markparkering kan dessutom genomföras med låga kostnaderna i jämförelse med underjordiska garageanläggningar.

9. Heden ska vara ett av Göteborgs viktigaste turistmål.

Förutom alla arrangemang bör Heden utformas till ett självklart utflyktsmål för turister i Göteborg. Lyft fram det unika med Heden och skapa aktiviteter, utställningar och mötesplatser som lockar besökare i alla åldrar.

Utan bostadsbebyggelse

10. Det öppna Hedens utveckling kan genomföras med måttliga investeringar.

Den utformning som här skissats kan genomföras till rimliga kostnader och det nödvändiga beslutet är att behålla ett öppet Heden utan bostadsbebyggelse och ta fram en långsiktig plan för att omhänderta och utveckla vårt Heden. Vi skall inte förstöra vårt Heden! Vi ska var stolta över vårt Heden!

Vi vädjar till Göteborgs politiker; ompröva inriktningsbeslutet!

Claes Caldenby

professor emeritus i arkitektur

Ingvar Oldsberg

programledare

Torbjörn Nilsson

föreläsare, före detta fotbollspelare

Gunnar Larsson

Göteborgarnas Heden

Åke Nilsson

Göteborgarnas Heden

Robert Berggren

Göteborgs Hembygdsförbund

Gudrun Lönnroth

Göteborgs Hembygdsförbund

Ulla Antonsson

arkitekt SAR/MSA

Ingemar Mattsson

arkitekt SAR/MSA