Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Annie Lööf (C), partiledare.

Hamnkonflikten ska inte kunna upprepas

Den långvariga konflikten i Göteborgs hamn visar att stridsåtgärder med oproportionerligt stora samhällsekonomiska kostnader kan vidtas relativt lättvindigt. Det räcker därför inte att hitta en lösning endast för denna specifika konflikt, vi måste också ta tillfället i akt och göra förändringar som på riktigt förhindrar att liknande situationer uppstår i framtiden, skriver Annie Lööf (C).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag samlas företagare från hela landet i Göteborg för att diskutera villkoren för företagare och hur de ska kunna vara med och bidra till jobbskapande och utveckling. Ett mycket viktigt arbete. Inte långt från Företagarnas kongress, i Göteborgs Hamn, råder dock en av de mest infekterade och oproportionerliga arbetsmarknadskonflikterna på lång tid, som hämmar just det arbetet.

Göteborgs hamn är Nordens största. Här passerar nästan 30 procent av all svensk export och import, och över hälften av containerhandeln. Under två års tid har strejken i hamnen därför skadat näringslivet i såväl Göteborg och Västsverige som i resten av landet. Enligt en ny rapport från Svenskt Näringsliv har näringslivets kostnader för hamnkonflikten uppgått till 4,5 miljarder kronor under år 2017. Hamnkonflikten har förutom ökade kostnader för näringslivet resulterat i kostnader för hela den svenska samhällsekonomin. Utöver detta har också koldioxidutsläppen ökat med 70 000 ton, till följd av längre och mindre effektiva transporter.

Socialdemokraterna har tillsatt en utredning för att komma framåt i den här konflikten. Det är bra, men vi är oroliga att Socialdemokraterna inte kommer att våga genomföra förändringarna när utredningen är klar.

Den långdragna konflikten drabbar alla de företagare som är beroende av en fungerande logistik och internationell handel. En uppskattning från den regionala näringslivsorganisationen Business Region Göteborg visar på extrakostnader för företagen på mellan 6,4 och 12,8 miljarder under två år på grund av hamnkonflikten. En studie från Handelshögskolan i Göteborg har undersökt hur fem lokala företag i modebranschen påverkats. Det visade sig att de fått kostnadsökningar på mellan 30 och 70 procent. 

Dags att sätta ned foten

Det är dags att sätta ner foten en gång för alla. Både näringslivet och samhället i stort drabbas av hamnkonflikten och stoppas den inte inom kort finns risken att hamnen inte får tillbaka de volymer man nu tappat. Det vore illa för företagen i Västsverige, men också för övriga delar av Sverige. Företagarna själva har beskrivit hur företag i hela landet påverkas. Varulager förstörs och de kan tvingas säga upp anställda. 

Situationen i Göteborgs hamn har pågått för länge. Enligt nuvarande lagstiftning är det upp till parterna att hantera och reglera samhällsfarliga konflikter. Det kräver att parterna inser effekten av sitt handlande och att de agerar ansvarsfullt. Det aktuella fallet i Göteborgs hamn är ett exempel på när ena parten inte tar detta ansvar. 

I grunden fungerar den svenska modellen bra. Men det finns också uppenbara brister och orättvisor.

Socialdemokraterna har tillsatt en utredning för att komma framåt i den här konflikten. Det är bra, men vi är oroliga att Socialdemokraterna inte kommer att våga genomföra förändringarna när utredningen är klar. I komplicerade fall likt detta fungerar det inte att luta sig tillbaka och avvakta med armarna i kors. Man måste agera skyndsamt, och det hoppas vi att regeringen väljer att göra nu. Valrörelsetaktik får inte stå i vägen för viktiga reformer. Utredningen behöver innebära en lösning av konflikten. Det svenska näringslivet kan inte vänta längre.

Viktigt undvika framtida konflikter
Vi måste också ta tillfället i akt och göra förändringar som på riktigt förhindrar att liknande situationer uppstår i framtiden. Arbets- och konflikträttens regler formulerades i en tid när svensk ekonomi, arbetsmarknad och företagsstruktur såg helt annorlunda ut. Syftet med reglerna bör vara att se till att arbetstagares trygghet samt rätten till fackligt engagemang och arbete värnas, samtidigt som svensk arbetsmarknad och ekonomi görs mer dynamisk. Det är därför olyckligt att regeringen valt att enbart utreda hur en specifik konflikt ska lösas. I stället borde man också undersöka hur liknande konflikter, där konsekvenserna för samhällsekonomin blir oproportionerligt stora, inte kan uppkomma i framtiden.

Centerpartiet har föreslagit att en arbetsmarknadskommission bör tillsättas och ges i uppdrag att skyndsamt komma med förslag kring hur den svenska arbets- och konflikträtten ska kunna anpassas till dagens arbetsmarknad. I grunden fungerar den svenska modellen bra. Men det finns också uppenbara brister och orättvisor. Otrygghet omfördelas från de med stark ställning på arbetsmarknaden till de med svag ställning. Små företag med goda villkor och nöjda medarbetare kan sättas i blockad utan annat syfte än att stärka fackets makt. Stridsåtgärder med oproportionerligt stora samhällsekonomiska kostnader kan vidtas relativt lättvindigt. Denna typ av brister måste rättas till.

Framöver måste strejker av det slag som nu lamslagit Göteborgs hamn kunna avvärjas. Den svenska modellen bygger på förhandlingar och att fredsplikt råder när man träffat ett avtal. Då kan man inte ha parallella organisationer som lättvindigt bryter den fredsplikten och orsakar stora samhällsekonomiska kostnader. Det är förödande för Sveriges konkurrenskraft. 

Annie Lööf (C)
partiledare