Hamnkonflikten kan lösas – om viljan finns

Sveriges Hamnar borde ta sitt ansvar och bidra till att hitta konstruktiva lösningar i den lokala processen, i stället för att ödsla tid på odemokratiska politiska kampanjer, skriver Eskil Rönér, Svenska Hamn- arbetarförbundet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Hamnstrejken, 16/11

Sveriges Hamnar har återigen presterat en debattartikel med krav på inskränkningar av strejkrätten. Men den ”lucka i lagstiftningen” som vd Joakim Ärlund hittat är just ingen lucka utan ett aktivt vägval från de skandinaviska lagstiftarna. Redan på 1920-talet förkastade de den arbetsmarknadsmodell som fanns i Mussolinis Italien och som öppnade upp för kollektivavtal med ”gula” (arbetsgivarstyrda) fackföreningar. En modell som tog ifrån hela arbetsstyrkan medlen att påverka sin arbetssituation.

Omfattas inte av fredsplikt

Hamnarbetarförbundet har i alla år förnekats möjligheten att teckna kollektivavtal med Sveriges Hamnar, vilket resulterar i att våra medlemmar inte omfattas av fredsplikt. Eftersom Hamnarbetarförbundet i dag är stuveribranschens största fackförbund och organiserar en överväldigande majoritet av hamnarbetarna i ett antal av landets viktigaste hamnar (exempelvis Göteborg) får arbetsgivarorganisationens val givetvis större konsekvenser än på andra avtalsområden.

Under alla år jag varit aktiv i förbundet så har samma erbjudande legat på bordet: Vi accepterar att, tillsammans med Transport, skriva under stuveribranschens gällande centrala avtal som fullvärdig avtalspart. Ett trepartsavtal (likt till exempel lärarkårens) med alla de skyldigheter och rättigheter som därmed följer.

Situationen på APM Terminals i Göteborg bottnar dock i bolagets egen personalpolitik och i sex avgörande lokala sakfrågor. Frågor som kan och borde lösas akut utan att trampa någon annan arbetstagarpart på tårna.

Enkla krav

Kraven från vår avdelning gentemot APMT är enkla: Återgå till det förhållande som varit lokalt under många år med väl fungerande förhandlingsordning, där lagar och regler efterlevts. En situation där avdelningens valda och utbildade skyddsombud erkänts av arbetsgivaren och arbetat tillsammans med Transports för att bidra till en säker arbetsmiljö.

Utan ett kollektivavtal mellan parterna måste man i Göteborgs containerterminal på kort sikt återvinna den moraliska fredsplikt som följer av välvilja mot varandra och hitta pragmatiska lösningar. Eftersom det brådskar borde Sveriges Hamnar ta sitt ansvar och bidra till att hitta konstruktiva lösningar i den lokala processen, i stället för att ödsla tid på odemokratiska politiska kampanjer.

Eskil Rönér

ordförande Svenska Hamnarbetarförbundet