Godsnav. Eftersom Göteborgs hamn är nationell snarare lokal är det rimligt att staten åtar sig en större andel av kostnaden för att säkra hela Sveriges godsflöde, skriver Moderaterna.
Godsnav. Eftersom Göteborgs hamn är nationell snarare lokal är det rimligt att staten åtar sig en större andel av kostnaden för att säkra hela Sveriges godsflöde, skriver Moderaterna.

Hamnfrågorna måste lösas nu

Det brådskar med en lösning av konflikten i Göteborgs hamn. Regeringen måste agera och dessutom se till att staten bekostar en fördjupning av farleden för att säkra Sveriges godsflöde, skriver Lars Hjälmered (M) och Jonas Ransgård (M).

ANNONS

Göteborgs Hamn är med sin storlek, interkontinentala direkttrafik och välutvecklade infrastruktur en konkurrensfördel för Göteborg och Sverige. Hamnen brottas dock med två stora problem i en olöst arbetskonflikt och en farled in till hamnen som är för grund för att ta emot de största fartygen.

Problemen i containerhamnen i Göteborg har pågått under lång tid. Effekterna är stora på näringslivet. Kärnfrågan är det orimliga i att en arbetsgivare som tecknat kollektivavtal ändå utsätts för konfliktåtgärder. Regeringen har tillsatt en utredning för att lösa hamnproblemen, vilket vi välkomnat, men en lösning ligger först om bortåt två år. Därför sträckte vi i höstas ut en hand till statsministern för att tillsammans lösa frågan snabbt och före valet. Tyvärr har inte regeringen presenterat någon lösning och frågan kan därför inte lösas före valet.

ANNONS

I veckan har Hamnarbetarförbundet och Transportarbetarförbundet haft pressutspel om vägar framåt. Facken är fortsatt oense, frågan är inte löst och behovet av att agera politiskt kvarstår. Vi vidhåller att hamnproblemen måste lösas snarast möjligt. Regeringen måste genom sin utredning presentera en lösning på hamnproblemen som också ser till att liknande problem inte uppstår på andra arbetsplatser.

Statlig medfinansiering nödvändig

En global trend inom sjöfarten är att rederier bygger allt större fartyg för att kunna sänka transportkostnader och miljöpåverkan. Om ett stort fartyg ska stanna i Göteborg krävs att det finns tillräckligt med gods samt att hamnen kan ta emot fartygen. Sverige kan genom Göteborg förse fartygen med tillräckligt mycket gods. Kajer och utrustning kan hamnen klara själv. Kvar är frågan om djupet i farleden in till Göteborg.

En fördjupning av farleden är förberedd och genomräknad. Problemet är att Göteborgs kommun genom hamnen skulle behöva bekosta nästan allting. Då hamnen är nationell snarare lokal är det rimligt att staten åtar sig en större andel av kostnaden för att säkra hela Sveriges godsflöde. Farledsfördjupningen avgörs under våren när regeringen ska bestämma vilka projekt som ska få genomföras. Vårt besked är tydligt: Regeringen måste säga ja till farledsfördjupningen.

En fördjupad farled och en lösning på hamnproblemen är två konkreta åtgärder för att svenska företag ska kunna fortsätta kunna dra nytta av effektiva transporter till andra delar av världen. Med det kan vi lägga en grund för fler jobb och växande företag i Göteborg och i Sverige.

ANNONS

Lars Hjälmered (M)

näringspolitisk talesperson

Jonas Ransgård (M)

oppositionsråd Göteborg

ANNONS