Hamnarbetarnas stridsåtgärder är orimliga

Det är inte rimligt att en arbetsgivare som erbjuder goda villkor och sköter sina åtaganden i enlighet med såväl lagstiftning som kollektivavtal ska kunna utsättas för den typ av omfattande stridsåtgärder som APM Terminals nu upprepade gånger drabbats av, skriver vd Henrik Kristensen.

ANNONS

Replik

Göteborgs hamn, 7/2

Adriana Aires (V) skriver att det är dags för APM Terminals att ta sitt ansvar. Jag kan komma med goda nyheter till henne på den fronten, som VD för APM Terminals i Göteborgs hamn kan jag försäkra henne att vi inte bara tar ansvar – vi följer rådande lagstiftning, vi har kollektivavtal och vi följer arbetsmiljöregler. Det är dock inte rimligt att en arbetsgivare som erbjuder goda villkor och sköter sina åtaganden i enlighet med såväl lagstiftning som kollektivavtal ska kunna utsättas för denna typ av omfattande stridsåtgärder.

Hon påpekar dessutom att Göteborgshamn har stor betydelse för regionen och även där håller jag med, det är inte bara hamnen, åkerierna och handel och industri som skadas av konflikten, det är även hamnens, regionens och Sveriges anseende.

ANNONS

Strejkar för något olagligt

Det hon tyvärr missar i sin debattartikel är hur den svenska modellen fungerar och dess lagliga konsekvenser – Hamnarbetarförbundet strejkar för att få något som är olagligt att ge – ett kollektivavtal när kollektivavtal redan finns på plats. Hon missar även att konflikten började redan för 40 år sen när Hamnarbetarförbundet bröts sig ur Transport. Det är inget som vi på APM har skapat utan något vi har ärvt. APMT tog över 2012 och inte 2009 som påstås i artikeln, däremot har vi i andra artiklar bekräftat att försämringar kring volym/marknadsandel och service började redan 2009. Den senaste stora konflikten med uppsägningar ägde rum 2008/2009, varefter kommunen bestämde sig för att privatisera hamnen.

APMT har via arbetsgivar- och branschorganisationen Sveriges Hamnar ingått kollektivavtal med fackförbundet Transportarbetareförbundet, vilket reglerar allt arbete i de svenska hamnarna. Transport är en del av centralorganisationen LO, vars riktlinjer avgör att hamnarbetare ska organiseras inom just Transport.

Det är inte möjligt att ha två kollektivavtal på samma arbetsplats, något som blev väldigt tydligt i förra veckan när AD i en dom meddelade att ett hamnföretag, som hade tvingats teckna ett lokalt avtal med Hamnarbetarförbundet, fann att avtalet stred mot branschens kollektivavtal och arbetsgivaren blev skadeståndsskyldig till stort belopp. Dessutom blev det avtal som ingått ogiltigförklarat eftersom det strider mot det avtal som redan finns.

ANNONS

Har erbjudits hängavtal

Hamnarbetarförbundet har vid ett flertal tillfällen blivit erbjudna ett hängavtal till det kollektivavtal som Transportarbetarförbundet har, vilket skulle innebära att de som kollektivavtalsbärande fackförbund bland annat ha rätt till att delta i medbestämmandeförhandlingar med mera. Samma slutsats kom Medlingsinstitutet fram till och varje gång har Hamnarbetarförbundet tackat nej till erbjudandet. När Hamnarbetarförbundet senast i förra veckan försökte få nya medlare sade Medlingsinstitutet nej eftersom de inte ansåg att det skulle förändra resultatet.

Hamnarbetarförbundet står utanför LO och agerar vid sidan om den svenska modellen. Det faktum att de saknar ett kollektivavtal gör inte att de inte har fackliga rättigheter, men det begränsar deras rättigheter att vara del av t.ex. arbetsmiljöfrågor. Det gör å andra sidan att de inte omfattas av fredsplikten och kan gå ut i strejker och blockader, vilket de har gjort med en sådan omfattning att våra kunder har valt att förlägga sina transporter i andra hamnar eller via andra lösningar. Eftersom vi har förlorat många kunder då de inte kan lita på att det finns någon som hanterar deras affärsviktiga transporter måste vi varsla anställda. Det är tyvärr följden av de konfliktåtgärder som nu pågår.

Enda sättet att återfå förlorade kunder och vinna nya är att skapa förtroende. Då är våra anställda den enskilt viktigaste resursen. Det är med den utgångspunkt vi har vår bild över framtiden och den rådande konflikten. Att regelbundet ta till fackliga stridsåtgärder gentemot sin arbetsgivare ser vi inte som en lösning. Allra minst ifall målet är att vara Nordens största och ledande containerhamn, vilket från vår sida är ambitionen.

ANNONS

Henrik Kristensen

Vd APM Terminals Göteborg

ANNONS