Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Christina Tallberg, ordförande PRO.

Höjd pensionsålder löser inte problemen

Enbart höjd pensionsålder kan inte åstadkomma hållbara pensioner det går att leva på. Pensionsavgifterna måste höjas, pensionsavgifter över intjänandetaket måste in i systemet och bromsen avskaffas, skriver PRO.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den 14 december presenterade pensionsgruppen förändringar av pensionssystemet. Förutom höjda åldersgränser innehöll uppgörelsen en uppstramning av premiepensionssystemet och vaga förslag om förbättringar av garantipension och bostadstillägg.

Överenskommelsen är viktig. Pensionssystemet måste stärkas ekonomiskt för att hålla in i framtiden. Men PRO tror inte att höjd pensionsålder ensamt kan åstadkomma hållbara pensioner som det går att leva på. Tyvärr ser vi också en risk för ökade klyftor mellan pensionärer och mellan kvinnor och män.

Pensionsuppgörelsens förslag om hårdare kontroll på premiepensionssystemet är helt nödvändigt för att återställa förtroendet efter att oseriösa och till och med kriminella aktörer utnyttjat systemet för egen vinning.

En höjning av LAS-åldern, vilket innebär att du får jobba till 69 års ålder, är också bra. Att arbeta längre kan ge högre pension, men det gäller inte alla. Många som delvis har garantipension kommer inte att kunna höja sin pension, eftersom garantipensionen minskas om inkomstpensionen ökar. Här drabbas många kvinnor.

Ökar klyftorna

Redan i dag har män i genomsnitt 6 800 kronor mer i månaden i pension än kvinnor. Förslaget från pensionsgruppen kan öka klyftan än mer.

För att klyftorna ska minska måste bland annat garantipension och bostadstillägg höjas. Men minst lika viktigt är att de som arbetat i låglöneyrken ser att deras arbete lönat sig. De höjningar som aviserats är vaga och endast pensionsgruppen vet hur förslagen ser ut. Pensionsgruppens slutenhet är problematisk ur demokratisk synvinkel.

PRO saknar förslag för de som faktiskt inte kan förlänga sitt arbetsliv. Många tvingas ta ut sin pension tidigt för att de inte får ersättning från sjuk- eller arbetslöshetsförsäkringen. Annars står de utan försörjning. Så ser verkligheten ut.

De som är sjuka eller arbetslösa måste få samma möjligheter att skjuta upp pensioneringen som de med en anställning. Därför är det en besvikelse att socialförsäkringarna inte kommer att följa LAS-åldern, enligt förslaget.

Måste höjas

Pensionerna måste höjas. Det kravet släpper vi inte. Men höjd pensionsålder är inte lösningen. PRO anser att pensionsavgifterna måste höjas, pensionsavgifter över intjänandetaket måste in i systemet och bromsen avskaffas. Sammantaget skulle det stärka pensionssystemet på ett mer rättvist sätt än vad pensionsgruppen föreslår.

Christina Tallberg

ordförande PRO

Sven Carlsson

distriktsordförande PRO Göteborg