Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Anne Karin Höglund, ordförande för vårdförbundet i region väst utanför Sahlgrenska i Göteborg. Bild: Anders Ylander
Anne Karin Höglund, ordförande för vårdförbundet i region väst utanför Sahlgrenska i Göteborg. Bild: Anders Ylander

Höj lönerna mer och locka fler till vården

Omkring 13 200 sjuksköterskor har lämnat yrket. Majoriteten av dem till följd av faktorer som lön, karriärmöjligheter och arbetsmiljö. Ändå höjde VG-regionen bara lönerna inom vården med 2,9 procent förra året. Det är långt ifrån tillräckligt, skriver Anne Karin Höglund, avdelningsordförande Vårdförbundet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Pandemin har visat den avgörande betydelsen Vårdförbundets medlemmar har för en fungerande hälso- och sjukvård. Att ha rätt utbildad personal på rätt plats är avgörande för vårdens kvalitet och patientsäkerheten.

Vårdförbundet har nu utvärderat löneutfallet för 2020 och kan konstatera att det skett en tydlig trendförändring. Region Kronoberg satsade rejält och höjde medellönen med nästan 2000 kronor per månad, en ökning med 5,4 procent jämfört med 2019, medan medlemmarna i Västra Götalandsregionen kom på 14 plats (av 21 möjliga) med 2,9 procent. Bristen på barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor är ett allvarligt problem som lett till stängda vårdplatser och operationssalar, och risken är att bristen ökar ytterligare utan en ansvarsfull lönepolitik.

Personalbrist påverkar vården

I Socialstyrelsens redovisning av legitimerad personal i vården redovisas brist på specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Det får konsekvenser för hur vården fungerar.

Hälso- och sjukvården behöver nu långsiktiga förutsättningar och tydligt ledarskap för att behålla de som jobbar inom vården och locka tillbaka de omkring 13 200 sjuksköterskor som lämnat yrket. Och då behöver arbetsgivarna lyssna på vilka faktorer som kan göra skillnad.

Majoriteten av de som lämnat har gjort det till följd av påverkbara faktorer som lön, karriärmöjligheter och arbetsmiljö, visar en undersökning från SCB. Trots det spretar löneutfallen för 2020 mellan 1,99 procent och 5,4 procent regionerna emellan. Lönesatsningen i Region Kronoberg skickar en tydlig signal att här är en region som förstått att det inte räcker med applåder. Det kommer sannolikt att underlätta för dem att både behålla erfaren och yrkesskicklig personal, samt att nyanställa. I Västra Götalandsregionen är det i stället risk för ytterligare tapp av nyckelkompetenser och därmed risk för flera stänga vårdplatser eller ökat beroende av inhyrd personal.

Om intresset för vårdyrken ska öka måste det finnas möjlighet att göra lönekarriär i yrket över tid – den som är mest erfaren och särskilt yrkesskicklig ska tjäna betydligt mer än den som är ny i yrket och mindre erfaren. Det finns regioner som har tagit stora steg i rätt riktning och regioner som likt Västra Götaland, noga behöver tänka igenom sin lönepolitik. Vårdförbundet kommer fortsätta arbeta för att medlemmarna ska få en löneutveckling som motsvarar deras akademiska utbildning och stora ansvar – samt att erfarenhet och särskild yrkesskicklighet verkligen ska löna sig.

Den som blir sjuk ska mötas av rätt kompetens på rätt plats.

Anne Karin Höglund, avdelningsordförande Vårdförbundet, avdelning Västra Götaland