Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Så länge medarbetare och chefer upplever att deras möjligheter till att påverka är små kommer sjuktalen fortsätta att skuta i höjden, skriver debattörerna.

Höga sjuktal kräver ny styrning i Göteborgs stad

De höga sjuktalen i Göteborgs stad minskar inte, de ökar. Vi är inte överraskade. Nu måste vi prata om elefanten i rummet, den som handlar om arbetsbelastning och en obalans mellan krav och resurser, skriver bland andra Sonia Koppen, Vision Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi vill vara noga med att poängtera, att det inte saknas ambitioner hos vår arbetsgivare. Handlingsplaner har tagits fram för att förbättra arbetsmiljön i både socialtjänst och äldreomsorg. Handlingsplanerna innehåller problem som synts i förvaltningarnas arbetsmiljöronder de senaste åren. Hade cheferna kunnat åtgärda problemen så hade de gjort det. Problemet är att många delar av handlingsplanerna inte går att genomföra när det saknas resurser.

Vi måste prata om elefanten i rummet. Den som handlar om arbetsbelastning, och en obalans mellan krav och resurser. Vi måste prata om den styrning som finns i staden som gör medarbetare sjuka. Det handlar om New Public Managment, att styra offentlig välfärd på samma sätt som de privata företagen styr sina organisationer. Det fungerar inte att skjuta ner mål i en verksamhet, och sedan lägga ansvaret på första linjens chefer för att uppfylla det, utan att de har möjlighet att påverka resurserna eller organisationen. En långvarig obalans mellan krav och resurser, skapar ohälsa, vilket är vad som ligger bakom sjuktalen i Göteborgs Stad.

Chefer måste få påverka

Katrin Skagert säger i en intervju i GP, att detta handlar om att ”gneta på med det systematiska arbetsmiljöarbetet” . Problemet är att det inte går att göra det, så länge vi har den styrning vi har. Vi vill i stället se en tillitsbaserad styrning, där makten ligger hos cheferna och deras medarbetare. Chefer måste få påverka och ha inflytande över vilka resurser som behövs för att kunna driva verksamheten, och mandat att ta beslut.

En god arbetsmiljö och en väl fungerande verksamhet förutsätter medarbetarnas engagemang och delaktighet. Det är viktigt att medarbetarna upplever att deras tankar och idéer spelar roll men då behöver de en chef med handlingsutrymme. Vi vill att arbetsplatsträffarna bli ett forum, där medarbetaren har en faktisk möjlighet att bidra till verksamheten. Så länge medarbetare och chefer upplever att deras möjligheter till att påverka är små kommer sjuktalen fortsätta att skuta i höjden.

En annan del av problemet är det som lyftes i SVT Agenda häromdagen, och som Vision sedan länge påpekat i Göteborgs Stad. Chefer i de kvinnodominerade sektorerna har väldigt många fler medarbetare än många andra chefer. Chefer på äldreboenden i Göteborgs Stad har i snitt 40 medarbetare. Det kan inte fortsätta på det sättet. I en gemensam avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser som antogs i mitten av 2016 av arbetsmarknadens parter, är en av åtgärderna att arbeta med chefernas organisatoriska förutsättningar. Här ingår bland annat frågor om antalet medarbetare per chef speglat mot verksamhetens art och uppdrag. Kostnader för sjukfrånvaron bör finnas med i ekonomiska överväganden vid politiska beslut.

Gemensamt ansvar

För att komma tillrätta med de höga sjuktalen i Göteborgs stad måste nu stadens politiker ta ett gemensamt ansvar. Göra breda politiska överenskommelser och ta ett nytt tag för hela välfärdssektorn. Ledningen och styrningen i staden är avgörande för vilken kvalitet välfärden får, samt medarbetarnas arbetsmiljö. Även antal medarbetare per chef är viktigt. Det finns inget som säger att det fungerar bättre inom välfärdsektorn än någon annanstans att leda 40 medarbetare. Se till att chefer inom välfärden har ett rimligt antal medarbetare, forskning visar att fler än 25 medarbetare är orimligt.

Slutligen vill vi även påminna om att politiker i stadens nämnder och fullmäktige är ytterst ansvariga för verksamheten och medarbetarna i staden. Det är ni som ger förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet, och det är ni som ska se till att arbetsmiljölagen efterlevs. Det kräver kommunallagen.

Sonia Koppen

ordförande, Vision Göteborg

Tony Willner

ordförande, Vision Göteborg

Marie Brynolfsson

arbetsmiljöansvarig, Vision Göteborg