Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Norra Biskopsgårdens stora välförsedda bibliotek, ett av stadens mest utnyttjade, har lagts ner, skriver debattörerna. Bild: Martin Argus, Privat.
Norra Biskopsgårdens stora välförsedda bibliotek, ett av stadens mest utnyttjade, har lagts ner, skriver debattörerna. Bild: Martin Argus, Privat.

Hög tid för ett bibliotek i norra Biskopsgården

Göteborgs Stad kraftsamlar för minskad segregation men tyvärr har mycket gått åt fel håll under senare år. Utvecklingen i norra Biskopsgården står i bjärt kontrast mot allt vad staden säger sig vilja stå för och satsa på, skriver Ingrid Atlestam och Randi Myhre.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Biskopsgården har drygt 30 000 invånare. Området, i synnerhet norra Biskopsgården, är hårt drabbat av den ökande ojämlikheten. Här är den förväntade livslängden cirka 8 år kortare än snittet i Göteborg. Trångboddheten och arbetslösheten är stor. Valdeltagandet är lågt. Genomsnittsinkomsten är knappt två tredjedelar av den i Göteborg. Utbildningsnivån är också lägre. 79 procent av kvinnorna saknar gymnasiebehörighet, jämfört med 19 procent i hela Göteborg. Nästan 9 av 10 invånare i området har utländsk bakgrund.

Göteborgs Stad kraftsamlar för minskad segregation genom programmet för en jämlik stad. Men tyvärr har mycket gått åt fel håll under senare år. Norra Biskopsgårdens stora välförsedda bibliotek, ett av stadens mest utnyttjade, har lagts ner, liksom två fritidsgårdar och Folkets Hus i Biskopsgården. Kvar finns biblioteket i södra Biskopsgården.

I Göteborg finns många vita fläckar på bibliotekskartan, och en av de mest akuta att fylla med en kompetent och bred verksamhet är Friskväderstorget.

Flera föreningar hotas just nu av att förlora sina lokaler och andra föreningar söker förgäves arenor för kulturutbud. I Biskopsgården, och framför allt dess norra del, är det akut brist på såväl föreningslokaler som kulturarenor och mötesplatser. Utvecklingen och nuläget står i bjärt kontrast mot allt vad staden säger sig vilja stå för och satsa på.

I den gedigna utredning som Elisabeth Lundgren gjort om bibliotekens framtida placering i Göteborg påtalas bristen på bibliotek just vid Friskväderstorget. Utredningen föreslår en satsning på ett barnbibliotek vid torget. Av protokollet från Kulturnämndens möte i augusti 2020 framgår att inriktningen på biblioteksplanen godkändes.

Vikten av bibliotek för barn och unga

Nu vill vi uppmana Kulturnämnden att formulera, prioritera och tidsätta uppdraget att skapa ett bibliotek vid Friskväderstorget för att möta behoven i norra Biskopsgården. Helt enkelt att lägga in ett barn- och ungdomsbibliotek vid Friskväderstorget i höstens budget.

Det satsas alltmer på det viktiga läsfrämjande arbetet bland barn och ungdom. En god läsförmåga och språkförståelse är en förutsättning för att lyckas i skola och arbetsliv. Att detta arbete måste ha sin bas i och utgå från ett välförsett bibliotek i närområdet är en självklarhet.

Embryo till ett kulturhus

I Göteborg finns många vita fläckar på bibliotekskartan, och en av de mest akuta att fylla med en kompetent och bred verksamhet är Friskväderstorget. Förhoppningsvis skulle detta kunna bli en början till och en del av en verklig satsning på kultur- och föreningsliv i norra Biskopsgården, ett embryo till ett välbehövligt kulturhus.

Mycket bra utvecklingsarbete i stadsdelen pågår nu genom exempelvis Västra Hisingen Baskets initiativ Collective Impact Biskopsgården. Nu är det hög tid att Kulturnämnden deltar i detta och satsar på bibliotek och arenor för kultur och då, i första hand, ett bibliotek i norra Biskopsgården.

Ingrid Atlestam, föreningen Folkbibliotekens Vänner i Göteborg

Randi Myhre, föreningen Biblioteksvännerna i Biskopsgården

LÄS MER: Så vill de boende förbättra Biskopsgården

LÄS MER: Här är skolorna som får extrapengar av staten