Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hållbarhet befäster Sveriges position på evenemangskartan

För att Sverige ska fortsätta vara ett attraktivt evenemangsland är det en förutsättning att evenemangen är hållbara. Vi måste säkerställa rättvisa arbetsvillkor, minska klimatpåverkan och arbeta med jämställdhets- och inkluderingsfrågor. Detta är extra angeläget i en tid där oegentligheter kopplat till större internationella idrottsevenemang tyvärr är alltför vanligt förekommande, skriver Björn Eriksson, Riksidrottsförbundet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Denna vecka samlas Europas bästa ryttare och hästar i Göteborg när EM i ridsport avgörs – ett evenemang som engagerar, skapar glädje, gemenskap, stolthet och stärker Sverigebilden utomlands. I samband med EM i ridsport skapas också arbetstillfällen, tillväxt och ökad turismexport – och inte minst upplevelser att minnas.

För att Sverige ska fortsätta vara ett attraktivt evenemangsland, såväl nationellt som internationellt, och för att evenemang ska fortsätta engagera är det en förutsättning att de är hållbara. Hållbara evenemang handlar bland annat om att säkerställa rättvisa arbetsvillkor, minska klimatpåverkan och arbeta med jämställdhets- och inkluderingsfrågor. Frågor som är extra angelägna i en tid där oegentligheter kopplat till större internationella idrottsevenemang tyvärr är alltför vanligt förekommande.

Riksidrottsförbundet samverkar med besöksnäringen i en gemensam strategi för internationella idrottsevenemang. Arbetet drivs och samordnas i en grupp bestående av representanter från Riksidrottsförbundet, specialidrottsförbund, destinationer, regering och besöksnäringen i form av organisationerna, Visita, Visit Sweden och Svensk turism.

Sverige har en lång och stolt tradition av att arrangera internationella idrottsevenemang. En tradition som Svenska Ridsportförbundet tillsammans med Göteborgs stad och Göteborg & co nu för vidare – men också förädlar. Förutom rafflande tävlingar är EM i ridsport tack vare ett fokuserat och engagerat arbete av Svenska Ridsportförbundet också en uppvisning i hur man kan utveckla och arrangera hållbara evenemang. Något som får allt större fokus i vårt arbete med idrottsevenemang.

Riksidrottsförbundets mål är att fördubbla antalet svenska ansökningar till större idrottsevenemang mellan 2013 och 2020. Vi är säkra på att ett genomtänkt hållbarhetsarbete likt det inför och under EM i ridsport i Göteborg, kommer att vinna hem fler mästerskap till Sverige och att mästerskapen i sin tur bidrar till ett mer hållbart samhälle. Ska vi lyckas krävs att specialidrottsförbund, distriktsidrottsförbund, föreningar, kommuner och regioner samverkar kring allt från ansökningar, personal och resurser.

Riksidrottsförbundet (RF), tillsammans med Göteborg & co och Göteborg stad, har tagit fram vägledning och bra verktyg för att få fler hållbara evenemang – helt i enlighet med de internationella målsättningarna i Agenda 2030. Det handlar om allt från kunskapshöjande insatser, konkreta förslag som förbund och andra arrangörer kan ta till och också lära av varandra, men också ett stöd i form av det prognosverktyg som tagits fram för att hjälpa arrangörer att enkelt räkna och värdera evenemang utifrån de sociala, ekonomiska och ekologiska utgångspunkterna.

Förutom prognosverktyget har Riksidrottsförbundet tagit fram en lista med 46 aspekter på hållbarhet. Både verktyget och listan underlättar för arrangörer att skapa hållbara evenemang. Från listan har Svenska ridsportförbundet valt att sätta extra fokus på följande områden:

• Tillgänglighet – alla ska ha möjlighet att delta i evenemanget

• Klimatsmart mat och dryck

• Medveten resurs- och avfallshantering

• Minimera transporter och resor

• Plan för vad evenemanget ska ge på sikt

Genom att visa att det går att arbeta med hållbarhetsfrågorna i ett evenemang med över 300 ryttare och 70 miljoner TV-tittare inspirerar Svenska ridsportförbundet andra arrangörer att prioritera hållbarhetsaspekten vid olika typer av evenemang, såväl nationellt som internationellt. Vi är helt övertygade om att alla hållbara evenemang bidrar till ett mer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Genom ännu mer samverkan mellan idrotten, kommuner, regioner och besöksnäring kan idrottsevenemang bidra till upplevelser, minnen och ökad tillväxt men också till ett mer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Tillsammans gör vi Sverige starkare och mer hållbart

Björn Eriksson

Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna