Sveriges bönder är redo att leverera hållbart producerad mat, kött eller vegetariskt. För vår del får du äta vilket du vill i funktionärströjan. Eller så äter vi alla topless, skriver Emilia Astrenius Widerström och Anton Öhrlund, LRF Ungdomen.

Hållbarhet är mer än kött och en tröja

Äter du soja? Ta av dig tröjan. Reser du utomlands? Ta av dig tröjan. Struntar du i sopsorteringen? Av med tröjan! Ja, de hållbara valen är många. Vem var egentligen värdig att bära funktionärströjan på Göteborgsvarvet? skriver Emilia Astrenius Widerström och Anton Öhrlund, LRF Ungdomen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Enligt Göteborgsvarvet själva var det alla som inte åt kött: "All mat som serveras till funktionär är lakto-ovo-vegetarisk. Detta är en del av vår hållbarhetscertifiering. Om du väljer att äta kött, ta av dig din funktionärströja." Synd bara att det inte är så enkelt.

Vi bönder odlar både spannmål och grönsaker, föder upp djur och producerar mjölk. Vilket du än väljer kan vi leverera.

Därför reagerar vi på den förenklade synen på hållbarhet. Hållbarhet kan inte förminskas till att bara handla om kött. Det är mer komplicerat än så, och ingen quick fix. Och ursäkta en göteborgsvits, men det här handlar om något större än Göteborgsvarvet, det handlar om hela kretsloppet.

Det långa och det korta svaret

Politiker och opinionsbildare inom miljöområdet brukar prata ekosystemtjänster. Där hakar vi gärna på.

För ekosystemtjänster är tjänster som vi får av naturen och som har en tydlig koppling till bonden och jordbruk. Naturvårdsverket och Jordbruksverket uttrycker det så här: ”Odlingslandskapets ekosystemtjänster är en grund för vår matproduktion och livsmiljö. Aktiva lantbrukare är en förutsättning för att odlingslandskapet ska kunna leverera ekosystemtjänster till oss människor.”

Ekosystemet är en helhet. För att odla och äta vegetariskt, och för att hålla landskapen öppna, behöver vi djur och gödsel som är avgörande för att kunna odla växter och spannmål.

När det gäller leverans av ekosystemtjänsten mat är kopplingen till jordbruket ganska solklar. Men även annat, som vi ofta tar för givet, förutsätter att det finns lantbrukare och djur i Sverige. Som till exempel pollinering, där svenska mjölk- och köttgårdar ser till att det finns blommande betesmarker och gräsvallar till bin och humlor.

En annan tjänst är kolinlagring. Jordbruksmark binder kol, det dämpar växthuseffekten. Till detta kommer andra tjänster, som vattenrening, biologisk mångfald, rekreation och kulturvärden.

Ekosystemet är en helhet. För att odla och äta vegetariskt, och för att hålla landskapen öppna, behöver vi djur och gödsel som är avgörande för att kunna odla växter och spannmål.

Detta var ett försök till längre svar på den komplexa frågan om hållbarhet. Det korta och enkla svaret är att mobba den som äter kött i funktionärströja.

Ät vad du vill

Göteborgsvarvet och andra stora sportevenemang följer standarden ISO 20121. Standarden ska leda till ett mer hållbart samhälle där miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter beaktas vid genomförande av evenemang. De flesta arrangörer satsar på svenskt, det är bra.

Sveriges bönder är redo att leverera hållbart producerad mat, kött eller vegetariskt. För vår del får du äta vilket du vill i funktionärströjan. Eller så äter vi alla topless.

Emilia Astrenius Widerström

ordförande LRF Ungdomen, djurskötare och skapare av biologisk mångfald

Anton Öhrlund

ledamot i LRF Ungdomens riksstyrelse och studerande i statsvetenskap vid Umeå universitet