Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hållbara transporter är närmare än du tror

Transport av varor och individer är inte dåligt i sig. Problemen uppstår då transporterna utförs med fossila bränslen. Hållbara lösningar finns redan, men tekniken står och stampar i väntan på att politikerna ska ge klartecken, skriver Robert Falck VD, Einride och Christer Fuglesang, docent i partikelfysik, med flera.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

De politiska lösningarna på klimatfrågan har visat sig vara svåra att genomföra i praktiken. Samtidigt har vi ett gyllene tillfälle att skapa förutsättningar för att nå Sveriges klimatmål genom att ställa om transportsystemet. Göteborgsföretaget Einride ligger i startgroparna för att testköra sträckan Göteborg-Helsingborg med självkörande lastfordon. Men det krävs politisk vilja för att ställa om transportsystemet och vi uppmanar därför att regeringen fattar rätt beslut kring hållbara fordon och forskningsfrågor rörande hållbarhet i vid bemärkelse.

Trots den oroliga tid vi lever i är det ett faktum att världen just nu utvecklas på ett sätt som gör att allt fler får det bättre. Aldrig tidigare har en så liten andel av världens befolkning levt i extrem fattigdom som nu och de främsta anledningarna till detta är tillväxt och globalisering. En konsekvens av en rikare värld där allt fler blir kunder på en global marknad är att antalet transporter har ökat.

Transporter i sig behöver inte vara något dåligt, tvärtom skapas stora värden av att råvaror, förädlade produkter och individer förflyttas. Problemen uppstår då transporterna utförs med fossila bränslen. I dag står transportsektorn för hela 25 procent av mänsklighetens koldioxidutsläpp. Det är både ohållbart och onödigt.

Lösningen på problemet stavas inte mindre tillväxt och globalisering. Tvärtom är det genom att utnyttja den enorma potential som möjliggjorts tack vare tekniska innovationer och en rikare värld som vi kan uppnå satta klimatmål.

Redan i dag finns teknologin för att ställa om transportsystemet till en hållbar teknologi. Elfordon har gjort resan från en teknologi som folk hoppats ska komma en vacker dag till verklighet på mycket kort tid. Det senaste decenniets framsteg inom batteriteknologi, nya material och smartare produktionssätt har överträffat till och med de flesta teknikoptimisters förhoppningar.

Samtidigt som elfordonen har utvecklats har en ännu mer spännande teknologi gjort sitt intåg – självkörande fordon. De potentiella vinsterna med denna teknologi är också stora. Dessa fordon kommer att vara säkrare än dagens transporter, möjliggöra effektivare planering av infrastrukturen genom att de går att följa och kontrollera i realtid samt, och inte minst, att vara mer miljövänliga då de kan utföras när vägnätet är som minst belastat. Göteborgsföretaget Einride är mitt uppe i arbetet med att ta fram en transportlösning med självkörande lastfordon som till att börja med kommer att testköras mellan Göteborg och Helsingborg.

Som vi ser det kompletterar dessa två teknologier – eldrivna och självkörande fordon - varandra. För att framtidens transporters fulla potential ska kunna realiseras krävs att fordonen är både hållbara och självkörande. Det vore olyckligt om vi i dag skapar förutsättningar för bara den ena teknologin och inte den andra.

I syfte att påskynda omställningen till ett klimatsmart transportsystem uppmanar vi därför regeringen att agera på tre områden:

För det första, de regulatoriska hindren för självkörande och hållbara fordon bör minimeras snarast möjligt. Det är utmärkt att regeringen har gett klartecken till försöksverksamhet med självkörande fordon i Sverige. Nästa steg blir att se till att den infrastruktur som krävs för att köra förnyelsebart drivna självkörande fordon kommer på plats så snabbt som möjligt.

För det andra bör politikerna redan nu slå fast att framtidens självkörande fordon ska vara hållbara. En självkörande bensin- eller dieselbil ger inte alls samma klimatnytta som en självkörande elbil eller en självkörande bil som drivs av moderna förnyelsebara drivmedel.

För det tredje bör forskning kring framtidens hållbara transportsystem gynnas. I dag vet vi för lite om vilka styrsystem, infrastrukturlösningar, teknologier och ekonomiska incitament som låter oss utnyttja potentialen i hållbara transporter. Utöver den självklara klimatnyttan kommer detta även att kunna lägga grunden för framtidens svenska exportsuccéer.

Vi uppmanar både privatpersoner, företag och organisationer att ansluta sig till arbetet mot ett hållbart transportsystem. Alla kan bidra på sitt eget värdefulla sätt. Om politikerna levererar en framtidsanpassad policy kommer näringslivet och akademin tillsammans med en mängd andra initiativ att se till att Sverige uppfyller sina klimatmål.

Robert Falck

VD, Einride

Christer Fuglesang

docent i partikelfysik, astronaut

Karin Markides

före detta rektor, Chalmers Tekniska Högskola

Carl-Henric Nilsson

Tkn. Dr. Universitetslektor Företagsekonomi, Lunds universitet. Styrelsemedlem Ecobränsle

Per Ödling

professor i telekommunikation vid Lunds universitet, före detta akademisekreterare IVA