Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

David Liljeros, Ja Till Trängselskatt och Kristoffer Westlund, Ja Till Trängselskatt

Håll inte liv i myten om Förstärkningsalternativet

Vägvalet hävdar i sin debattartikel att Förstärkningsalternativet är ett realistiskt alternativ till Västlänken. Det är det inte, långt därifrån, skriver David Liljeros och Kristoffer Westlund, Ja Till Trängselskatt.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Västlänken, 20/3

Förstärkningsalternativet innebär i korthet att man bygger en tunnel parallellt med den redan existerande Gårdatunneln, en ny infart norr om Skansen Lejonet, samt en ny bangård norr om den existerande.

Den beräknade kostnaden till Förstärkningsalternativet uppgick mycket riktigt till ungefär hälften av Västlänken när alternativen analyserades. Det som skilde just Förstärkningsalternativets kostnader jämfört med de övriga var den stora osäkerheten kring den omfattande fastighetsinlösen som projektet kräver, då delar av Olskroken är tvunget att rivas.

Slirar på sanningen

Dessutom måste ett stort område norr om stationen tas i anspråk, ett område där man hellre ville bygga stad. Att därför påstå att Förstärkningsalternativet har en ”minimal påverkan på staden” är verkligen en sanning med modifikation.

Förstärkningsalternativet bidrar dessutom till minst ökning av antalet tågpassagerare och har en markant lägre nytta än övriga alternativ. Efter genomförd järnvägsutredning förordade därför dåvarande Banverket på goda grunder alternativet Västlänken. För Förstärkningsalternativets räkning dags dato ska även Västlänkens förberedelser på minst två miljarder kronor och ytterligare upp till tio års planeringstid läggas till.

Vilseleder väljarna

Västlänken är beslutad sedan lång tid tillbaka enligt gängse demokratiska processer. Därför vilseleder man väljarna när man försöker påskina att det med några enkla handgrepp går att stoppa Västlänken och få något annat som är ”bättre”. Att så här bedrägligt tillskansa sig makt över folket är endast cyniskt röstfiske och minst lika illa som att driva på en folkomröstning om trängselskatten som redan var beslutad och genomförd.

David Liljeros

Ja Till Trängselskatt

Kristoffer Westlund

Ja Till Trängselskatt