Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Här är en skolpolitik som fungerar

DEBATT: I dag, torsdag, ska kommunfullmäktige debattera nästa års budget. En av stadens största utmaningar handlar om att lyfta skolan och vända vikande kunskapsresultat. Det är vad dagens debatt borde handla om, skriver Alliansen i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Larmrapporterna om Göteborgs skolor har varit många. Redan 2006 pekade Skolverket på en rad problem. Mycket av den kritik som framfördes då har sedan upprepats både 2012 och 2016 av Skolinspektionen. För att möta problemen har vi omprövat vår lokala skolpolitik och lagt om den steg för steg, men de styrande rödgröna partierna håller krampaktigt fast vid en skolpolitik som inte fungerar.

Stadsdelsnämnderna har misslyckats med skolan och det är hög tid att hantera konsekvenserna av det. Därför ska grundskolan lyftas från SDN och samlas i en central nämnd. Samtidigt föreslår vi att en utredning tillsätts för att analysera konsekvenserna för förskolan.

Satsar på rektorerna

För att lyfta kunskapsresultaten i stadens skolor krävs satsningar på rektorerna och det pedagogiska ledarskapet. De är få personalgrupper inom staden som är så klämda mellan sitt statliga uppdrag och den kommunala budgeten, som rektorerna är. Därför plockar vi bort alla lokala mål från skolan. Det är läroplan och skollag som ska styra skolan. Vi inrättar även ett nytt systematiskt kvalitets- och uppföljningsarbete som ett stöd för att nå målen.

Sedan flera år har rektorerna halkat efter lönemässigt och inte sällan har rektor anställda lärare som tjänar bättre. Inom ramen för vårt lokala grundskolelyft avsätter vi pengar för att höja rektorernas löner med 5 000 kronor i månaden. Rektors arbete måste premieras.

Öronmärk resurserna

Utbildningsområdet i den kommunala budgeten omsluter nära 12,7 miljarder kronor, men inte en enda krona är öronmärkt. De pengar som avsätts till grundskolan fördelas i dag med tio olika modeller. Det är ett haveri som skapar orättvisa och bristande likvärdighet.

Två elever med samma bakgrund kan få helt olika resurser i sin undervisning beroende på var man råkar bo och vilken skola man har valt i Göteborg. Det är inte acceptabelt. Alla elever har olika behov och förutsättningar men har samma rätt att nå sin fulla potential. Därför måste skolans pengar öronmärkas.

Genom öronmärkta resurser skapar vi bättre förutsättningar för stadens rektorer att planera sin verksamhet. Vi vill även ge rektorerna möjlighet att fondera överskott i budgeten till kommande verksamhetsår.

Vi ska ha höga ambitioner med skolan och utmana alla elever att nå längre. Skolan i Göteborg behöver ett lyft och framtidstro.

Helene Odenjung (L)

kommunalråd

Kristina Tharing (M)

kommunalråd

David Lega (KD)

kommunalråd