Faktum är att studentprotesterna i Göteborg hittills varit helt fredliga. De tar ställning mot all rasism, inklusive anti-semitism och det är därför problematiskt att läsa in ställningstaganden från andra debattörer och göra tolkningar som inte stämmer överens med de budskap protesterna uttryckt och spridit. ”Guilt by association” ska vi akta oss för, skriver debattören.
Faktum är att studentprotesterna i Göteborg hittills varit helt fredliga. De tar ställning mot all rasism, inklusive anti-semitism och det är därför problematiskt att läsa in ställningstaganden från andra debattörer och göra tolkningar som inte stämmer överens med de budskap protesterna uttryckt och spridit. ”Guilt by association” ska vi akta oss för, skriver debattören. Bild: Henrik Jansson

”Guilt by association”-argumentation ska vi akta oss för

Faktum är att studentprotesterna i Göteborg hittills varit helt fredliga. De tar ställning mot all rasism, inklusive anti-semitism och det är därför problematiskt att läsa in ställningstaganden från andra debattörer och göra tolkningar som inte stämmer överens med de budskap protesterna uttryckt och spridit. ”Guilt by association” ska vi akta oss för, skriver Helena Lindholm.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Slutreplik

25/5 Vänster- och högerfolk med extrema åsikter enas i studentprotesterna

18/5 Studentprotesterna mot kriget i Gaza visar att det finns framtidshopp

Kristofer Åberg skriver i sitt svar på min debattartikel att studentprotesterna i solidaritet med Gaza är problematiska och att de är särskilt problematiska på Göteborgs universitet. Han nämner att ”gruppens talesperson” gjort sig känd för att verka i pronazistiska sammanhang. Denna person är inte (och var aldrig) utpekad talesperson för studenterna i Göteborg; rörelsen är platt och saknar utsedda talespersoner. Sedan rapporteringen från Expo och DN kring kopplingar till det extremnationalistiska NMR blev kända har personen inte heller uttalat sig för studenterna över huvud taget. Så det kan alltid vara bra att faktagranska.

ANNONS

Faktum är att studentprotesterna i Göteborg hittills varit helt fredliga. De tar ställning mot all rasism, inklusive antisemitism och det är därför problematiskt att läsa in ställningstaganden från andra debattörer och göra tolkningar som inte stämmer överens med de budskap protesterna uttryckt och spridit. ”Guilt by association” ska vi akta oss för.

Förkastlig vandalisering

Kristofer Åberg skriver att studentprotester i historisk betraktelse ofta spårat ur. Det är naturligtvis sant att det alltid finns risker att även fredliga protester tar en annan vändning, eller kidnappas av krafter med andra mål. Den helt förkastliga och vidriga vandaliseringen av min forskarkollega statsvetaren Anders Perssons kontor på Linnéuniversitetet är definitivt ett exempel på urspårning och också ett flagrant hot mot den akademiska friheten. Vem som genomfört attacken vet vi inte när jag skriver detta och därför bör vi vara aktsamma med skuldbeläggandet. Avskyvärt är det lika fullt.

Det är dock också sant att studenter genom historien spelat en betydande roll i mobilisering mot anti-demokratiska tendenser, såsom anti-fascistiska studenter mot den nazi-tyska regimen; ickevåldsrörelser bland studenter utgjorde en viktig del av den amerikanska medborgarrättsrörelsen; studentprotesterna under Vietnam-kriget var förvisso inte enbart ickevåldsliga men inkluderade också ickevåldsprotester och spelade en roll i att synliggöra Vietnam-krigets absurditet; studenternas ockupation och hungerstrejk vid de massiva manifestationerna vid Himmelska fridens torg i Beijing 1989 var ett viktigt led i kampen mot kommunismen; anti-stalinistiska krafter bland studenter var en upptakt till revolutionen i Ungern 1956; studentprotesterna i Aten 1973 riktade sig mot militärjuntan; sammetsrevolutionen i Tjeckoslovakien byggde till dels på studenters engagemang; anti-apartheid kampanjen mot Sydafrika inkluderade en ansenlig mängd studenter och den arabiska våren byggde förvisso inte bara på studenter, men unga människors engagemang mot auktoritet och för frihet och demokrati var viktiga inslag.

ANNONS

Slutklämmen verkar Åberg och jag vara eniga om: Ett fritt Palestina sida vid sida med Israel i fredlig samexistens med sina grannar

Studenter har historiskt sett varit drivande i att flytta positioner genom aktioner av skilda slag. Det finns också forskningsstöd som visar på att det är mer sannolikt att protester och demonstrationer bland studenter baseras på ickevåldsmetoder och att det också genom just ickevåldsmetoderna finns ett visst stöd för att de kan nå större framgång.

Slutklämmen verkar Åberg och jag vara eniga om: Ett fritt Palestina sida vid sida med Israel i fredlig samexistens med sina grannar.

Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet

ANNONS