Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sverigedemokraterna har länge siktat in sig på public service i Sverige. Med påhittade argument om att medierna redan är politiskt styrda – läs motståndare till SD – så har partiet knuffat gränserna för sin önskan att vingklippa SVT och SR allt längre, skriver debattören. Bild: Christine Olsson
Sverigedemokraterna har länge siktat in sig på public service i Sverige. Med påhittade argument om att medierna redan är politiskt styrda – läs motståndare till SD – så har partiet knuffat gränserna för sin önskan att vingklippa SVT och SR allt längre, skriver debattören. Bild: Christine Olsson

Grundlagsskydda public service-mediernas oberoende

Ett politiskt styrt public service, där ingen ska få säga att invandring haft någon positiv påverkan på Sverige. Det låter som hittepå, men det är alltmer uppenbart Sverigedemokraternas plan för Sveriges Television och Sveriges Radio. För den som inte vill att Sverige ska bli som Ungern eller Polen är det dags att vakna, skriver Abir Al-Sahlani (C), EU-parlamentariker.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

När partierna Lag och Rättvisa i Polen och Fidesz i Ungern tog makten i sina länder tog det inte lång tid innan de insåg att vägen till att behålla greppet om länderna låg i att också kontrollera media – och den information och världsbild som medborgarna får ta del av. Därför inleddes det i både Ungern och Polen en utrensning inom public service-media. Politiskt styrda ledningar tillsattes och nya direktiv till redaktionerna skickades ut. Inriktningen var tydlig: Public service skulle i framtiden vara propagandakanaler för regimen.

I Ungern tog Viktor Orbán det ytterligare ett steg. Genom att stoppa statlig annonsering i privatägda medier, pressades ägarna att sälja sina tidningar, radio- och tv-kanaler, till Orbánvänliga oligarker. Journalister som inte behagat makten, blir svartlistade och får se sig om efter andra jobb.

Hållit emot bättre

I Polen har de fria medierna hållit emot bättre och kan fortfarande ge sina medborgare en mer fullständig bild av vad som händer i landet och världen. Men den som endast följer public service får bara veta det som regeringen vill att de ska veta.

Sverigedemokraterna har länge siktat in sig på public service i Sverige. Med påhittade argument om att medierna redan är politiskt styrda – läs motståndare till SD – så har partiet knuffat gränserna för sin önskan att vingklippa SVT och SR allt längre. De vill öka den politiska kontrollen. Tyvärr också med ett ökat stöd av representanter från Moderaterna och Kristdemokraterna, som tycker att deras partier granskas för hårt – och skyller detta på en underliggande politisk agenda hos journalister.

Strasbourg 20190002Centerpartiets Abir Al-Sahlani i Europaparlamentet.Foto: Fredrik Persson / TT / Kod 1081 Bild: Fredrik Persson/TT
Strasbourg 20190002Centerpartiets Abir Al-Sahlani i Europaparlamentet.Foto: Fredrik Persson / TT / Kod 1081 Bild: Fredrik Persson/TT

I en rad nya motioner till riksdagen preciserar SD hur de vill förändra public service. Där blir det tydligt att partiet vill ha sändningar som anpassas efter partiets egen verklighetsuppfattning. Det hänvisas till att SVT och SR befinner sig i en åsiktskorridor och att olika samhällsproblem i Sverige inte hade uppstått om bara bevakningen av dessa varit annorlunda. Samt att om positiva effekter av asylinvandring skulle framföras så ”bör nationalekonomer kontaktas för att genomföra beräkningar av asylinvandringens ekonomiska påverkan på samhället, om nödvändigt utifrån olika scenarier, för att på så vis bringa mer kvalificerade bedömningar av hur sakförhållandena ser ut i det aktuella ämnet.”

Stämmer inte verkligheten överens med SD:s åsiktsbubbla, så ska det alltså korrigeras efter partiets världsbild

Det blir inte tydligare än så. Stämmer inte verkligheten överens med SD:s åsiktsbubbla, så ska det alltså korrigeras efter partiets världsbild.

Motioner om att public service ska granskas utifrån åsiktsperspektiv kommer också från regeringspartierna. En KD-ledamot föreslår en utredning av opartiskheten eftersom det ”visat sig att de anställda på public service politiska ståndpunkter inte motsvarar samhället i övrigt.” Därför bör ledamöterna i granskningsnämnden tillsättas på annat sätt framöver, föreslår motionen.

Fog för oro

Svenskarnas förtroende för public service har legat på exceptionellt höga nivåer under lång tid. Över 70 procent av svenskarna har mycket eller ganska stort förtroende för SVT och SR. Nivåerna håller sig på samma nivå, år efter år. Att få med sig väljarna på att radikalt förändra public service är alltså inget som SD kan göra i en handvändning.

Men i Tidöavtalet dyker likväl skrivningar om public service upp. Det står visserligen att mediernas oberoende ska bestå, men också att verksamheten ska utvecklas. I SD:s egen partimotion används ordet ”reformera”. Vad det här innebär i praktiken är oklart. Med tanke på SD:s uttryckliga önskningar om att reformera public service från grunden, och göra det ”smalare” finns det så klart fog för oro.

Fria och oberoende medier är en av grundpelarna i en liberal demokrati. Det är också anledningen till att EU-kommissionen har känt sig nödgad att föreslå lagstiftning på EU-nivå för att skydda medier från politisk inblandning och övervakning, liksom för att säkra medias oberoende i EU. Tyvärr ser vi gång på gång också varför det finns behov av en sådan lagstiftning.

Serva det allmänna

Centerpartiet vill att public service-bolagens oberoende ska grundlagsskyddas. Medborgarnas rätt till ett brett och varierat utbud av nyheter, inklusive ingående granskning av makthavare, är ett av fundamenten i en välfungerande demokrati. Public service ska – som namnet antyder – serva det allmänna. Inte lyda politikers nycker och önskemål.

Sveriges politiker behöver under mandatperioden stå upp för fria medier – och emot Sverigedemokraterna.

Abir Al-Sahlani (C), Europaparlamentariker