Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Gröna städer svalare att bo i

Sommarens värme och torka är en viktig påminnelse om att planera våra städer för allt mer extrema väderhändelser som följd av de globala klimatförändringarna, skriver Jan Riise och David Simon, Mistra Urban Futures.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Att klimatförändringarna bidrar till höga temperaturer och torka är i stort sett alla överens om. Även om det inte går att koppla enskilda väderhändelser – som årets värmebölja – direkt till den globala uppvärmningen så är det stor enighet om att förändringarna i klimatet medför att sådana händelser både kommer att komma oftare och att de blir allt mer extrema. Vi kan alltså vänta oss fler riktigt varma och torra somrar framöver.

Sommarens erfarenheter är en tydlig signal till myndigheter och allmänhet att ta värmeböljorna på stort allvar. De medför inte minst stora hälsorisker; rapporter om ökat antal dödsfall kopplat till värmen når oss från flera håll i världen.

Träd och grönska kan sänka temperaturen lokalt med flera grader

Det är framför allt i städerna som läget blir riktigt allvarligt. Fenomenet Urban heat island innebär att det kan vara åtskilliga grader varmare i staden än på landet. Det har flera orsaker, bland annat att värmen tas upp av byggnader och gator så att nätterna blir varmare och därmed också dagen efter.

Drabbar de redan utsatta

Den extrema värmen drabbar ofta de redan utsatta hårdast. Problemen blir som störst till exempel i bostäder som kanske inte kan vädras optimalt för att fönstren inte kan öppnas ordentligt på grund av buller eller dålig luftkvalitet, eller där grönområden saknas. Forskning från bland andra Mistra Urban Futures visar att träd och grönska kan sänka temperaturen lokalt med flera grader.

Sommaren 2018 blir därmed en bokstavligt livsviktig påminnelse till städer, kommuner, regioner och kommunalförbund att planera för att motverka effekterna av extrema väderhändelser.

Det arbetet görs bäst i samarbete med alla berörda, inte minst invånarna. Det finns åtskillig kunskap hos myndigheter, förvaltningar, organisationer och boende att ta vara på. Det skapar också legitimitet och förtroende för att kunna genomföra förändringar.

Detta är så mycket mer angeläget just nu, när det byggs nya bostäder i hög takt i många svenska städer.

Mistra Urban Futures är ett transdisciplinärt forskningscentrum för hållbar stadsutveckling, med bland andra Chalmers, Göteborgs universitet och Göteborgs stad som huvudmän. Vårt mål är att med gemensamt framtagen kunskap bidra till att skapa tillgängliga, gröna och rättvisa städer för invånarna. Det innebär i många fall att vi måste tänka om och tänka nytt för att få en långsiktigt hållbar utveckling.

Jan Riise

engagement manager Mistra Urban Futures

David Simon

director Mistra Urban Futures