Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Fri rörlighet inom EU kräver ordning i mottagandet och att stiftade lagar efterlevs, både i EU och på nationell nivå. Innan dess är fortsatta gränskontroller en nödvändighet, skriver Patrick Benabou.

Gränskontrollerna är fortfarande nödvändiga

Jasenko Selimovics (L) uppmaning till regeringen att avskaffa gränskontrollerna är ett typexempel på när dogmer trumfar en verklighetsbaserad analys. När verkligheten inte stämmer överens med den ideologiska kartan verkar det vara verkligheten som ska ge vika och inte tvärtom, skriver Patrick Benabou, MUF.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Gränskontrollerna, 23/10

Sedan fjolårets dramatiska händelser och stora flyktingströmmar till Europa har situationen stabiliserats men krisen är inte över. Turkiet har signalerat att migrationsavtalet med EU kan komma att rivas upp. Den demografiska och socioekonomiska utvecklingen i Mellanöstern och Afrika antyder snarare att vi befinner oss i inledningen av en epok med omfattande migration till EU, inte i slutet.

Det är därför orealistiskt att tro att Sverige kan avskaffa sina kontroller innan det finns ett robust europeiskt system för att hantera situationen och att existerande lagar följs. Innan gränskontrollerna kan avskaffas krävs att flera fundamentala villkor uppfylls.

Stora problem kvarstår

  • Dublinförordningen måste följas så att asylsökande registreras och får sin ansökan prövad i första säkra land de ankommer till. Man måste också ta emot de Dublinfall där asylsökande inte sökt asyl i första säkra land. Något som till exempel Ungern vägrat.
  • EU:s omfördelningsmekanism måste fungera. Flera medlemsländer vägrar ta emot asylsökande medan Sverige och ett fåtal länder lämnas med en allt för stor del av ansvaret.
  • EU:s yttre gräns ska kompensera för avsaknaden av inre gränser inom unionen. Det gör den inte i dagsläget, därför kräver flera länder, däribland Danmark och Tyskland, att kontrollerna behålls.
  • Det svenska asylsystemet måste klara av att följa de lagar riksdagen stiftat. I dag misslyckas man med att utvisa de som fått avslag på sin ansökan och det finns stora brister i fastställandet av asylsökandes ålder, identitet och ursprungsland.

Kostnaderna för kontrollerna ska rimligen vägas mot de betydligt högre kostnader som för stora migrationsströmmar medför. Fri rörlighet inom EU kräver ordning i mottagandet och att stiftade lagar efterlevs, både i EU och på nationell nivå. Innan dess är fortsatta gränskontroller en nödvändighet.

Patrick Benabou

styrelseledamot MUF Karlstad