Göteborgs stad allt bättre på att stötta näringslivet

Näringslivsutvecklingen i Göteborg fortsätter vara mycket dynamisk. Det är viktigt för alla. Företagen driver tillväxten, svarar för mycket av jobbskapandet och genererar de resurser som krävs för att säkra kvaliteten i välfärden. Med starka företag får man ett starkt samhälle, skriver Ann-Sofie Hermansson (S).

ANNONS

I ett aktivt samspel mellan företag, akademi och politik tas viktiga steg framåt i Göteborg i stort sett varje månad.

Den senaste månaden är inget undantag. Geely har nu börjat bygga sitt europeiska innovationscenter på Lindholmen. Detta efter att mark- och planprocessen så långt varit snabb och konstruktiv. Centret kommer generera 3 500 högkvalificerade jobb. För ett par veckor sedan lanserade vi, ett par stenkast därifrån, en miljardsatsning på ett nytt testlabb för elfordon. Denna nya testmiljö kommer att lyfta konkurrenskraften för fordonsklustret på ett synnerligen viktigt område. I slutet av juni påbörjades, med stor energi, genomförandet av det nya näringslivsstrategiska programmet för Göteborgs stad.

ANNONS

Arbetslöshet lägst

Detta sker i en kontext där makrobilden är stark. Den senaste konjunkturrapporten från Business Region Göteborg (BRG) visar bland annat på en kraftig lönesummetillväxt och fortsatt konjunkturuppgång. Efter åtta år av sysselsättningsökning är arbetslösheten i Göteborgsregionen lägst bland storstadsregionerna och klart lägre än i riket som helhet.

Det sker också i en kontext av andra goda trender. Inte minst gäller detta stadens arbete för att förbättra servicen till näringslivet. I den så kallade Insiktsmätningen, där företagen själva värderar vilken service de fått, har NKI (Nöjd-Kund-Index) stigit från 63 till 69 under perioden 2010–2017. Att indexet inte ökade just 2017 visar att det återstår mycket att göra. Men arbetet rör sig definitivt åt rätt håll.

Ägnar sig åt att svartmåla

Trots framgångarna ägnar sig oppositionen åt att svartmåla. Nästan allt baseras på Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet – där Göteborg hamnar långt ner. Detta är en attitydfokuserad enkät som besvaras av en liten minoritet av företagen. I jämförelse med den gedigna Insiktsmätningen är den en tunn lättviktare. Varje sunt tänkande människa inser att den måste tas med en väldigt stor nypa salt. Utöver det har Alliansen nästan ingenting att komma med. I det budgetförslag som de lade i juni vill de inte göra en enda märkbar förändring av den förda politiken. Det är pinsamt klent.

ANNONS

Inom S har vi tvärtom en offensiv agenda för näringslivspolitiken. Göteborg är och ska vara en stad där världsklass är vardag. Vi vill bland mycket annat:

  1. Utveckla testbäddsverksamheten. Nyligen startade BRG, RISE, Chalmers och Göteborgs Universitet det nya ”Testbädd Göteborg”. Innovationer på en rad områden, alltifrån mobilitet och byggnation till stadsutveckling och välfärdsteknik, ska enkelt och smidigt kunna testas. Inom den ramen bör det bli aktuellt att skapa ett särskilt policy-labb.
  2. Stötta små entreprenörer. Det nya entreprenörskvarteret YESBOX som öppnade i höstas, där BRG samarbetar med flera näringslivsfrämjande aktörer, har fått en bra start. Det är nu viktigt att aktivt bygga upp en bred och kreativ verksamhet.
  3. Fortsätta förenkla för företagen. Arbetet för bättre service till näringslivet behöver intensifieras. Enligt den S-budget som antagits i fullmäktige ska en ny handlingsplan tas fram. Företagslotsfunktionen på BRG har förstärkts för att kunna hantera de frågor som uppstår när det nu byggs så mycket i staden.
  4. Satsa på artificiell intelligens (AI). Det är utmärkt att ett nytt AI-center i bred samverkan kunnat etableras på Lindholmen. Nu måste Göteborgs stad, såväl i förhållande till näringslivet och akademin som i de egna verksamheterna, ta en mer aktiv roll i sammanhanget.
  5. Satsa på det näringslivsstrategiska programmet. I den antagna S-budgeten går rejäla resurser till att få kraft i arbetet med programmet. Det har skapats i bred samverkan, är det första i sitt slag och kan göra massor av nytta. Målet är 120 000 nya jobb inom Göteborgsregionen till 2035.

Vi är helt inriktade på att upprätthålla och utveckla dynamiken. Det är viktigt för alla. Företagen driver tillväxten, svarar för mycket av jobbskapandet och genererar de resurser som krävs för att säkra kvaliteten i välfärden. Med starka företag får man ett starkt samhälle.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande i Göteborg

ANNONS