Göteborg har blivit en stad unga lämnar

Göteborg har blivit en stad som unga familjer lämnar. En av de främsta orsakerna är de rödgrönas kompakta ovilja mot att folk ska kunna äga sitt eget boende. Ska Göteborg bli en dynamisk stad med tillväxt krävs en annan bostadspolitik, skriver Alliansen i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Utflyttningen av göteborgare som befinner sig i början av sina karriärer har pågått under lång tid och har fått till följd att stadens skatteintäkter dräneras samtidigt som den rödgröna utgiftspolitiken ökar. Vi behöver bli fler skattebetalare i Göteborg. Därför måste det byggas bostäder som fler efterfrågar.

Det går riktigt bra för Sverige och Göteborgsregionens kommuner. Den ekonomiska tillväxten är stark, regionens företag visar imponerande resultat och arbetslösheten sjunker. Men trots att Sverige befinner sig i en högkonjunktur är arbetslösheten i Göteborg fortsatt hög. Ojämlikheten mellan stadsdelar syns exempelvis i vissa miljonprogramsområden som har högre arbetslöshet än genomsnittet.

Unga familjer lämnar

ANNONS

En av de främsta orsakerna till varför det blivit såhär är att Göteborg till stora delar är byggt på idéer om stadsplanering från 40- och 50-talet; en glesbefolkad stad vars ytterstadsdelar domineras av hyresrätter kombinerat med ett starkt motstånd hos de rödgröna att folk ska kunna äga sitt eget boende.

Göteborg har blivit en stad som unga familjer lämnar. Samtidigt som fler och fler flyttar in till regionen är utvecklingen för Göteborgs stad i flera hänseenden den motsatta.

Under det första halvåret 2017 var det 1 412 fler göteborgare som flyttade till andra kommuner i länet än det motsatta. Det är framförallt unga familjer som flyttar till kranskommuner som Kungsbacka eller Partille.

Nio av tio unga mellan 18–26 år vill bo i ett eget ägt boende eller bostadsrätt och allra flest vill bo i villa (Så vill unga bo SBAB 2017).

I stadens egen rapport Fattiga och rika – segregerad stad har staden analyserat vart yngre göteborgare tar vägen när de är i familjebildande ålder. Där blir önskan bland utflyttarna att äga sitt boende tydlig.

Massivt motstånd

De rödgröna i Göteborg planerar helst inte för de många som faktiskt vill äga sitt eget boende. När Alliansen fick igenom ett direktiv till stadens bostadsbolag om att arbeta för fler ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i stadsdelar med låg andel egenägt boende var motståndet massivt bland de rödgröna.

ANNONS

Enligt kommunalrådet Daniel Bernmar (V) går det hela ut på ”att ge sig på arbetarklassområden”. Vi tror tvärtom att det är viktigt att det finns en möjlighet att äga sitt boende även om man bor i Biskopsgården eller Bergsjön och inte bara Örgryte eller Torslanda. Likaså är det viktigt att kunna hitta en hyresrätt i områden som helt domineras av eget ägande.

Göteborg måste också satsa på en expansion av förskolan för att fler ska stanna i Göteborg. I dag är barngrupperna för stora och det saknas hundratals förskoleplatser. Föräldrar ska kunna räkna med att det finns en plats för deras barn.

Alliansen i Göteborg vill utveckla staden med ett mer blandat bostadsbestånd, där de som önskar ska kunna bo kvar och där den som vill ska kunna byta bostad. Då behövs ett större utbud av bostäder än i dag. Det innebär fler småhus, stadsradhus, taklägenheter, olika boendeformer i områden som domineras av enbart eget ägt boende eller hyresrätter.

Vi vill också skapa en sammanhållen tät kvarters- och trädgårdsstad där rutnätsplan blir norm för gatumönstret.

Allt detta ska Göteborg vara

Göteborg ska vara en stad som är lätt att flytta till och bo kvar i.

Göteborg ska vara en välmående stad där människors arbete och entreprenörskap bär upp välfärden.

ANNONS

Göteborg ska vara en framtidsinriktad, blandad, dynamisk stad där fler ska kunna byta bostad, flytta hemifrån och hitta hem.

Emmyly Bönfors (C)

Jonas Ransgård (M)

Helene Odenjung (L)

David Lega (KD)

ANNONS