Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tina Ghasemi (M), riksdagsledamot Stockholm och Hampus Magnusson (M), oppositionsråd Göteborg

Goda värderingar måste försvaras

Att försvara goda värderingar kräver politisk vilja, något som regeringen vid upprepade tillfällen har visat sig vara i avsaknad av. Vi vill därför se flera åtgärder för att försvara och stärka det som gjort vårt land starkt och framgångsrikt, skriver Tina Ghasemi (M) och Hampus Magnusson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sveriges framgångar vilar på en stark värdegrund. Individens frihet, jämställdhet mellan kvinnor och män, alla människors lika värde – dessa värderingar har banat väg för landets välstånd och utveckling. De förenar oss oavsett om vi bor i Göteborg, Stockholm eller Vilhelmina. Vi ser dock hur dessa värderingar på olika håll i landet kränks och sätts på undantag. Det är oftast barn och kvinnor som är offren för ett förtryck som ofta är kulturellt eller religiöst betingat. Ett förtryck som beskär deras frihet och förnekar deras rättigheter.

Vill se fler åtgärder

Att försvara goda värderingar kräver politisk vilja, något som regeringen vid upprepade tillfällen har visat sig vara i avsaknad av. Moderaterna vill därför se flera åtgärder för att försvara och stärka det som gjort vårt land starkt och framgångsrikt.

  • För det första vill vi införa ett totalförbud mot barn- och tvångsäktenskap för att skydda människors självbestämmande och barns rätt till liv och utveckling. De undantag som finns i dagsläget vill vi slopa.
     
  • För det andra vill vi att hedersmotiv ska anges som en försvårande omständighet vid brott och leda till skärpta straff.
     
  • För det tredje måste fler brott leda till utvisning. I dag kan brott som leder till fängelse på minst ett år leda till utvisning. Vi vill att den gränsen sänks till sex månader och att åklagare alltid ska yrka på utvisning om förutsättningarna i lagstiftningen är uppfyllda. Har man beviljats uppehållstillstånd i landet har man ingått ett samhällskontrakt med tydliga villkor. Den som bryter mot dem har förlorat rätten att fortsätta vistas i landet.

 

  • För det fjärde måste samhällskontraktets betydelse framhållas tidigt redan under samhällsorienteringen. Där ska Sveriges syn på jämställdhet, barnuppfostran och demokrati tydligt framgå, liksom att alla i Sverige förväntas att rätta sig därefter. Att delta ska vara obligatoriskt och frånvaro leda till sänkt bidrag. En examination bör också införas. Den som inte klarar den måste gå om hela eller delar av samhällsorienteringen.

Integration handlar nämligen inte bara om att skaffa sig ett arbete. Det handlar även om att skaffa sig en förståelse och respekt för svensk kultur och svenska värderingar. Alla som söker och beviljas uppehållstillstånd ska mötas av tydliga krav på denna punkt. Sverige är ingen kravlös gemenskap.

Tina Ghasemi (M)

riksdagsledamot Stockholm

Hampus Magnusson (M)

oppositionsråd Göteborg