Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Goda skäl börja med sträckan Göteborg-Borås

Sträckan Göteborg–Borås, ett av landets största pendlingsstråk, måste vara en av de prioriterade etapperna för byggstart av Sveriges nya stambanor, skriver en rad regionala och lokala toppolitiker tillsammans med flygplatsdirektören för Göteborg Landvetter Airport.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Västsverige är attraktivt och många vill flytta hit. Om knappt femton år beräknas Västra Götalands befolkning ha ökat med 300 000 invånare jämfört med i dag. Vi ser ett växande Västsverige som positivt för en förstärkt arbetsmarknad med internationell konkurrenskraft. Men en växande region ställer krav på fler bostäder och en fungerande infrastruktur.

Redan i dag är stråket Göteborg–Borås ett av Sveriges största pendlingsstråk med 9,5 miljoner årliga pendlare. Men stråket saknar en järnväg för en effektiv arbetspendling, som bland annat inneburit att 1 400 bussar/dygn passerar Delsjömotet på riksväg 40. Ska vi kunna uppfylla potentialen för ett ökat bostadsbyggande längs stråket behövs järnvägen snarast.

Etapp med störst effekt

Regeringen har uttryckt att Götalandsbanan, som ny stambana mellan Stockholm–Göteborg, ska byggas i den takt som ekonomin tillåter. Trafikverket utreder nu ett förlag för sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Vi är överens i regionen att en ny stambana till Stockholm är viktig, men ser nu att Trafikverket och regeringen i en etapputbyggnad måste göra kloka avvägningar i vilka etapper som direkt ger störst effekt. Här finns mycket goda skäl till att sträckan Göteborg–Borås, som är ett av landets största pendlingsstråk, måste prioriteras.

Ser man till stråket Göteborg–Borås–Jönköping uppgår invånarantalet redan i dag till 930 000 invånare och befolkningen i stråket bedöms öka med 35–40 procent fram till år 2050. Den nya järnvägen måste ge utrymme för ett regionalt resande med hög turtäthet och effektiv restid, där vi har som målsättning att resandet mellan Göteborg–Borås maximalt ska ta 35 minuter.

Så nås full potential

För att skapa goda förutsättningar nya arbetsplatser och ett ökat bostadsbyggande är vi överens om att den nya järnvägen ska ha centrala stationslägen i Göteborg, Mölndal, Mölnlycke, Landvetter södra, Landvetter flygplats, Bollebygd, Borås och Ulricehamn. Vi har visat hur detta kan lösas utifrån den utbyggnadsordning som vi föreslagit i en gemensamt framtagen funktionsutredning. På så sätt når vi den fulla potentialen för bostadsutbyggnad och arbetsmarknadsförstärkning i stråket.

En växande befolkning i kombination med vårt internationella näringsliv och satsningar på besöksnäringen ställer krav på bättre tillgänglighet till resten av världen. År 2016 hade Landvetter flygplats 6,4 miljoner passagerare. Det finns ett mycket stort behov av en järnväg till Landvetter flygplats för en snabbare, smidigare och mer hållbar resa. Med ökad tillgänglighet till flygplatsen ges ett större resenärsunderlag, som i sin tur leder till möjligheter för fler direktlinjer. Detta skapar bättre internationell tillgänglighet och konkurrenskraft för regionen.

För närvarande utreder också Trafikverket om järnvägen ska gå via Mölndals station eller raka vägen mellan Mölnlycke–Göteborg. Vi kommer tydligt framföra att en sträckning via Mölndal är det rätta alternativet. Även om Götalandsbanan byggs via Mölndal är det möjligt att nå tvåtimmarsmålet för resor mellan Göteborg–Stockholm. Det skulle innebära både bättre förutsättningar för stadsutveckling i Mölndal och sydvästra Göteborg, samt ökade pendlingsmöjligheter mellan exempelvis Mölndal, västra Göteborg eller Halland till Landvetter flygplats och Borås.

Kloka prioriteringar

I nästa steg är det upp till Trafikverket, i åtgärdsplaneringen inför nationell plan för transportsystemet 2018–2029, att göra kloka prioriteringar i förslaget till regeringen.

Behovet av en järnvägsutbyggnad Göteborg–Borås är tydligt. Fördelarna för regional utveckling med potentialen i ett ökat bostadsbyggande, fler arbetsplatser och bättre internationell tillgänglighet kan inte ignoreras. Sträckan Göteborg–Borås måste vara en av de prioriterade etapperna för byggstart av Sveriges nya stambanor.

Johnny Magnusson (M)

ordförande regionstyrelsen

Birgitta Losman (MP)

ordförande regionutvecklingsnämnden

Ann-Sofie Hermansson (S)

ordförande kommunstyrelsen Göteborg

Marie Östh Karlsson (S)

ordförande kommunstyrelsen Mölndal

Per Vorberg (M)

ordförande kommunstyrelsen Härryda

Peter Rosholm (S)

ordförande kommunstyrelsen Bollebygd

Ulf Olsson (S)

ordförande kommunstyrelsen Borås

Mattias Josefsson (S)

ordförande kommunstyrelsen Ulricehamn

Charlotte Ljunggren

flygplatsdirektör Göteborg Landvetter Airport