Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Olof Lekholm och Jan Brun.

God vilja räcker inte för att lösa SU:s problem

Det är bra att man på ledningsnivå ser problemen på Sahlgrenska. Frågan nu är vad SU:s lednig och regionen har för plan som de facto kan leverera. De förslag vi sett så här långt räcker inte. Vi har dock några tips i all ödmjukhet, skriver Olof Lekholm och Jan Brun.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Sahlgrenska sjukhuset, 31/10 och 5/11

Till SU:s ledning och regiondirektören:

Sedan vi skrev vårt inledande debattinlägg så har vi nåtts av besked om ytterligare sparbeting inom Sahlgrenska. Avdelningar skall slås ihop, platser riskerar försvinna och åter hotar personal att säga upp sig.

Stöd och kommentarer från kollegor visar att även andra kliniker har motsvarande problem, därtill brist på operationsresurs och inte minst intensivvårdsplatser, tidigare beskrivet i GP av bland andra Kai Knudsen och lika aktuellt som då.

Och åter, snart kommer julen med ytterligare neddragningar och vi ser inte alls fram emot den.

Vi beklagar att behöva debattera offentligt. Då vi och andra påtalat problemen i närmare två år utan att vi ser någon ändring ser vi dock inget alternativ.

Till SU:s ledning med anledning av deras svar i GP:

Det är bra att man på ledningsnivå ser problemen. Det vore konstigt annars. Det vi är ute efter är att det kommer upp på bordet och diskuteras. Vi tror även att det är viktigt att allmänheten känner till vad som händer. Ett steg framåt!

Vi håller fullständigt med om att mycket bra vård levereras tack vare allas arbete. Exemplet från akuten är väl bekant. Ingen av oss var där just den beskrivna natten, däremot motsvarande nätter veckan innan. Problemet är att om inte alla fantastiska medarbetare just ansträngde sig för att rädda läget, jobbade övertid, skippade raster och slet ut sig för att hålla patienter skadefria, så skulle flera verksamheter ha rasat för länge sedan. Ledtider på akuten har dessutom åter börjat öka efter sommaren, enligt senaste siffror.

Vad har ni för plan?

Om vi nu är ense om att patienter far illa av att platser är stängda. Om vi verkar vara ense om att det i sin tur beror på att det är svårt att få sjuksköterskor både att söka tjänster och att stanna. Då återstår vad som, brådskande, skall göras åt detta.

Hur tänker man göra SU till en attraktiv arbetsplats? Vi hör förslag om innovativa avdelningar, omfördelning av arbetsuppgifter, hembesöksteam med mera. Det kan vara av värde men räcker knappast, dessutom har man sagt samma sak i ett par år utan resultat. En av oss sitter för övrigt med i arbetsgruppen för hembesöksteam och kan meddela att start troligen blir först mars 2019 och att en sjuksköterska och en läkare väntas kunna se 2-4 patienter per dag. Det ersätter inte många vårdplatser.

Ett radikalt förslag: fråga personalen och facket vad som behövs för att göra SU attraktivt. Vår gissning är att det som ledningen föreslår inte är det viktigaste. Schema, obekväm arbetstid och arbetsbelastning toppar listan. Löner är viktiga för några, ökat medarbetarinflytande för andra. Resten är slag i luften.

Till regiondirektör Ann-Sofi Lodin, i Dagens Medicin:

Regiondirektören har bemött våra synpunkter i Dagens Medicin. Då den aktuella artikeln ligger bakom betalvägg så är det med visst besvär vi tagit del av den. Kommunikationsstrategin är oklar för oss.

Man efterfrågar pengar som skjutits till för akutmottagningar och akutläkare. Vi har inte heller sett dem, och ställer oss lika frågande. En rimlig gissning är att de hamnat i Sahlgrenskas svarta budgethål. I senaste besparingsförslagen ingår minskning av akutens budget, för övrigt.

Det var dock inte just akutens problem (endast indirekt) som var vårt huvudärende, utan vårdplatserna och arbetsmiljön. Veterligen så finns inte någon specifik summa avsatt för bättre arbetsmiljö för sjuksköterskor på vårdavdelning.

Ödmjuka tips

Det skrivs om att minska administration och att belöna dem som arbetar med patienter, låt gå för det. Bland den ökande personalstyrkan har man råd med några hundra administratörer samtidigt som vårdpersonal försvinner, kanske en möjlighet till besparing?

Man tar upp att sjuksköterskor lämnar vården för bättre lön och vill premiera de som stannar, vi vill meddela att de även lämnar vården för att få drägliga arbetstider och uthärdlig arbetsmiljö.

Om man från regionen menar allvar med att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare så har vi några ödmjuka tips:

• PR och att utse varumärkesansvariga (sådana finns!) kommer inte föra långt på vägen. Satsa på reella problem – som arbetsmiljö och bemanning. Så länge personal gråter på sin arbetsplats är målet långt i fjärran.

• Sjuksköterskor och undersköterskor är veterligen de i särklass största yrkesgrupperna, det är dem det gäller.

• Inte mycket händer vad gäller arbetsmiljön i vår ände (i alla fall inte på plussidan). Om man menar allvar så bör man formulera konkreta mål i samråd med personalen (se ovan), sedan kommunicerar detta mycket tydligt både till sjukhusledningen och till medarbetarna.

• Kräv redovisning av resultat för arbetsmiljö och visa öppet. Om tilltänkta medarbetare inte ser att något händer så kommer de inte att söka tjänsterna.

• Återigen så behöver man diskutera löneläge, senast vi såg låg VGR lägst i Sverige.

Sammanfattningsvis så vet vi att det finns mycket god vilja men tyvärr så ser vi väldigt lite handling.

Olof Lekholm och Jan Brun

Nu för en betydligt större skara överläkare och andra medarbetare på Sahlgrenskas olika kliniker.