Gobigas ett resultat av bristande omdöme

Gobigas läggs nu äntligen ned. Men för göteborgarnas del borde projektet inte ens ha startat. Lekstugan med skattebetalarnas pengar måste få ett slut, skriver bland andra Theo Papaioannou, Vägvalet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det är väl bra att alliansen och Martin Wannholt numera säger nej till Gobigas-projektet men det gjorde de inte när det väl gällde. Blocken bestämde sig för att i samsyn rösta ja. Vägvalet var därför enda parti som sa nej till detta vårdslösa projekt den 19 april 2012 i Göteborgs kommunfullmäktige. Nu när man ändrat sig, har miljarderna redan gått förlorade.

Påpekade bristerna

Vägvalet påpekade bristerna och yrkade därmed också avslag och krävde en votering som vi var ensamma om att förlora. Vägvalet lämnade även följande reservation som står sig än i dag:

”Ledamöterna från VägV reserverar sig mot beslutet enligt följande: Det är för många osäkerheter och risker med att gå vidare med detta projekt. Dels råder det meningsskiljaktigheter vad kommunfullmäktige egentligen tagit ställning till tidigare, dels saknas fullständiga underlag för kalkylerna. Ett kommunalt bolag bör inte slösa skattemedel för olönsamma riskprojekt som inte tillför någon direkt nytta för medborgarna.”

Det är detta som saknas i Göteborg: ledarskap och styrning.

Ingen analysförmåga

Det finns en avsaknad av ledarskap i kommunen som har rätt analysförmåga och mod att stoppa kostnadsdrivande projekt som är ett förslösande av göteborgarnas skattemedel. Vägvalet har genom åren haft ett ansvarsfullt och stringent förhållningssätt till slöseriet av skattemedel och vi har gång på gång pekat ut projekt som borde läggas ned. Vi gör det genom att kräva votering och reservera oss mot besluten. För vi anser att det är det enda rätta då vi förvaltar göteborgarnas pengar oavsett om det är inom kommunens budget eller de kommunala bolagen. Denna lekstuga måste få ett slut.

Om du vill ha ett pålitligt ledarskap, tänk på Vägvalet i valet 2018.

Theo Papaioannou

styrelseledamot, Vägvalet

Tom Heyman

vice partiledare, Vägvalet

Claes Westberg

partiledare, Vägvalet