Eftersatt. För att hela staden behövs mer än att bygga Älvstaden. Satsningar som kännetecknas av ett helhetsgrepp kring stadsutvecklingen i Göteborg, skriver Sebastian Lööv.
Eftersatt. För att hela staden behövs mer än att bygga Älvstaden. Satsningar som kännetecknas av ett helhetsgrepp kring stadsutvecklingen i Göteborg, skriver Sebastian Lööv.

Glöm inte bort förorterna

När Göteborg storsatsar på nya bostäder handlar det mesta om Älvstaden. Men vad händer med förorterna som är i stora behov av upprustning? skriver Sebastian Lööv.

ANNONS

Göteborg står inför stora förändringar i stadsbilden de kommande åren. Byggandet ökar och ambitionerna är stora. Projektet Älvstaden beskrivs på den officiella hemsidan som ”en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen”. Och området runt Backaplan, med Kvillebäcken som tydligast exempel, lyfts fram som ”Göteborgs nya gröna stadsdel.” Det satsas stort, visst, men bara i vissa områden. Vad händer med förorterna? Vilka fina satsningar kommer de få ta del av inom ramen för den omvandling av staden som är på gång?

I en tid då segregationen är ett öppet sår och den upplevda otryggheten hos de boende i Göteborgs förorter ökar, behövs en satsning på alla delar av staden. Det talas om att hela staden, men det är inte förorterna som ska helas, utan en skada som anses ha med geografin att göra. Det är älven som är såret, och helandet går ut på att bygga attraktiva områden runt de centrala delarna av Göteborg. Men det är ett slag i ansiktet på alla oss som bor i någon av Göteborgs förorter att säga att helandet av staden sker runt ett geografiskt område som ligger kring Centralen, Backaplan, Lindholmen, Frihamnen och Södra Älvstranden.

ANNONS

Tänk om!

Göteborgs politiker borde tänka om. Majoriteten av förorterna är i behov av kraftig upprustning. Bergsjön, Angered, Västra Frölunda, Kortedala och Biskopsgården byggdes under 1950–1970-talen, och många av flerbostadshusen som dominerar dessa områden är i dåligt skick. Men det räcker inte med att bara göra de absolut nödvändiga ingreppen i förorterna. För att hela staden behövs mer. Satsningar som kännetecknas av ett helhetsgrepp kring stadsutvecklingen i Göteborg. I alla delar av staden, inte bara de centrala.

Det kommunala bolaget Liseberg har fått tillstånd av kommunfullmäktige att bygga ett hotell och badanläggning för närmare två miljarder. Samtidigt har Bergsjön och Kortedala, efter att ha samlat in 2 500 underskrifter till en namninsamling, fått nej till byggandet av en ny simhall. Det sker trots att vetskapen om den låga simkunnigheten i Nordöstra Göteborg är utbredd. Detta är ytterligare ett tecken på att förorterna är lågt prioriterade när det gäller stadens framtida utveckling. Det är dags för Göteborgs styrande att inse att helandet av staden inte bara är en fråga om grandiosa byggprojekt i de centrala delarna.

Byggsatsningarna borde fördelas jämnare geografiskt, med en särskild satsning på förorterna. Om vi gör det, kommer Göteborg ha en chans att helas på allvar.

ANNONS

Sebastian Lööv

fil kand i journalistik och litteraturvetenskap

ANNONS