Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det är viktigt att Sverige inom EU fortsatt verkar för enighet kring en principfast, långsiktig, och strategisk hållning gentemot Ryssland, skriver Fabian Linde.

Glöm inte kriget i Ukraina

När Storbritannien nu har röstat för Brexit kommer EU:s fokus att ligga på att sluta nya avtal med landet. Hur vi stoppar kriget i Ukraina kommer att hamna i skymundan, skriver Fabian Linde.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I Europa pågår en internationell väpnad konflikt som riskerar att glömmas bort i efterdyningarna av den brittiska folkomröstningen. Som en av initiativtagarna till EU:s Östliga partnerskap har Sverige ett särskilt moraliskt ansvar för att kriget i Ukraina får en fredlig upplösning.

Storbritanniens utträde ur EU kommer att få långtgående konsekvenser för EU:s Rysslandspolitik i allmänhet och för hanteringen av Ukrainakrisen i synnerhet.

Att sluta nya avtal med Storbritannien kommer från och med nu att stå högst upp på EU:s utrikespolitiska dagordning. Mindre kraft kommer att kunna läggas på andra frågor.

För sanktioner

Vidare kommer maktbalansen inom EU att förskjutas i tysk riktning. Flera toppolitiker har öppet ifrågasatt den nu förda politiken, vilket underminerar Angela Merkels ställning och sänder oönskade signaler till den ryska statsledningen.

I och med Storbritanniens utträde mister EU en aktör som tydligt har visat att man varken godtar Rysslands illegala annektering av Krim eller dess bruk av vapenmakt i Ukraina. Tillsammans med Sverige, Polen och de tre baltiska staterna, har Storbritannien varit en av de mest uttalade förespråkarna för ekonomiska sanktioner, vars syfte är att förmå Ryssland att upphöra med sitt aktiva stöd till de proryska separatisterna, vilket i slutändan är det enda som skulle kunna få slut på konflikten.

Utan Storbritanniens stöd kommer den linjen gradvis att luckras upp inom EU. Nyligen förlängdes visserligen sanktionerna, men sannolikt blir det den sista vändan, i ljuset av att missnöjet med dem växer runtom i Europa.

Offrade livet

Det är viktigt att Sverige inom EU fortsatt verkar för enighet kring en principfast, långsiktig, och strategisk hållning gentemot Ryssland som slår vakt om demokratiska och folkrättsliga principer och vågar sätta kraft bakom orden.

Alternativet är inte endast att fler av Rysslands grannländer faller offer för den ryska regimens strävan att garantera sin egen odödlighet, utan att hela den värdegrund som den europeiska gemenskapen vilar på kollapsar.

I den ukrainska revolutionen offrade människor livet för drömmen om ett rättsäkert, demokratiskt och progressivt Europa. När ska vi äntligen förstå att den kampen nu måste föras vidare också av oss?

Fabian Linde

Rysslandsforskare