Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: JESSICA GOW / TT
Bild: JESSICA GOW / TT

Geriatriken måste byggas ut - inte dras ned på

När Stockholms landsting bygger ut geriatriken och har cirka 1 000 platser kan Västra Götalandsregionen bara erbjuda 169 platser. Förändringar har nu aviserats på Sahlgrenska och Mölndals sjukhus som gör att platserna riskerar bli än färre. Det kan vi inte acceptera, skriver Eva Olofsson (V) och Carina Örgård (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Regionstyrelsen har fått ett brev från läkare och chefer på Sahlgrenska och Mölndals geriatriska avdelningar som uttryckte oro över geriatrikens framtid i Västra Götalandsregionen. Mot den bakgrunden fick Vänsterpartiet igenom ett förslag i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen om att utreda hur tillgången på geriatrisk kompetens kan säkras på kort och lång sikt i hela regionen.

Teamarbete krävs

Andelen äldre i befolkningen ökar och antalet sköra äldre som lider av många sjukdomstillstånd blir fler. Geriatrik är kunskapen om den åldrade människans olika symptom och sjukdomar och geriatrikern har kompetens att bedöma hälsotillståndet utifrån en helhetssyn. För att möta behoven hos den äldre människan krävs teamarbete med flera professioner och förmåga att samarbeta med kommunerna. För detta behövs det upparbetade samarbete som möjliggörs på geriatriska avdelningar, men det behövs även fler geriatriker i primärvården.

Redan i dag är det brist på geriatriker i hela landet. Deras kunskaper behövs på specialistavdelningar liksom inom andra enheter på sjukhusen. Efterfrågan på fler geriatriker på vårdcentraler och i den nära vården med mobila team och hemsjukvårdsläkare kommer att öka. Det är specialistavdelningar som försörjer oss med framtidens geriatriker för att ge geriatriker sin specialistutbildning.

Geriatriska specialistmottagningar finns på tre av våra sjukhus i Västra Götalandsregionen: Sahlgrenska, Mölndals och Kungälvs sjukhus. På övriga sjukhus är geriatriken en del av andra avdelningar, oftast inom ortopedi eller medicin.

Riskerar att få färre platser

Vi anser att det behövs en förstärkning av den geriatriska vården för att få en jämlik vård av hög kvalitet i hela Västra Götalandsregionen. Medan Stockholm landsting bygger ut geriatriken och har cirka 1 000 platser finns det 169 i Västra Götalandsregionen. Förändringar har aviserats på Sahlgrenska och Mölndals sjukhus som gör att de riskerar att bli ännu färre.

Det är en utveckling som behöver vändas. Det är fullt möjligt genom att ta till vara det stora engagemang som finns bland läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter med flera som arbetar inom geriatriken.

Men kortsiktiga nedskärningsförslag på Sahlgrenska och Mölndal riskerar att kullkasta idén om en förstärkt och spridd geriatrik innan den ens utretts. Vi behöver öka den geriatriska kompetensen i regionen, inte minska den. Våra sköra äldre behöver bästa möjliga vård var de än bor och då måste vi kunna erbjuda geriatrisk kompetens på fler ställen än i dag.

Eva Olofsson (V)

oppositionsråd Västra Götalandsregionen

Carina Örgård (V)

oppositionsrådsersättare Västra Götalandsregionen