Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Gemensam sak bättre än käbbel

Det är glädjande att Moderaterna nu väljer att ansluta sig till vår linje angående överträdelserna på Intraservice. Blocköverskridande enighet, inte partipolitisk pajkastning, behövs för att få den så viktiga verksamheten att fungera bra igen, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Birgitta Nesterud (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Intraservice, 7/3

Stadsrevisionens rapport är tydlig: Intraservice står inför stora utmaningar. Man har kringgått gemensamma regler och lagverk. Tveksamma utlandsresor har genomförts. Delegationsordningen har kringgåtts. Dyra konsulter har tagits in på oklara grunder. Den högsta moderaten i nämnden gick direkt till ett konsultjobb på förvaltningen, utan att anmäla jäv. Det förnyelseprogram som vi socialdemokrater tidigt presenterade måste verkställas – och det omedelbart.

Blocköverskridande enighet, inte partipolitisk pajkastning, behövs för att skapa ordning och reda samt lyfta Intraservice till rätt nivå. Det är därför glädjande att Moderaterna nu väljer att ansluta sig till vår linje. Moderaternas förslag påminner mycket om vårt eget. Vi är redo att sätta oss ner för att identifiera en gemensam väg framåt.

Politikers eget ansvar

Men vi skiljer oss åt på en punkt: synen på politikers eget ansvar. Moderaterna berör inte med ett enda ord att deras egen representant gick direkt från att vara andra vice ordförande i nämnden till att anställas som konsult på förvaltningen. Detta utan att anmäla jäv, där så skulle ha skett, och i en process som även i övrigt bröt mot regler och rutiner. Ledamotens överträdelse får skarp kritik av revisorerna. Det är anmärkningsvärt att Moderaterna väljer att bortse från denna mycket allvarliga överträdelse. Varför? Anser de att det är okej eller inte okej att agera på det viset?

Ska alltid följas

Vi socialdemokrater kräver ett stopp för dyra expert- och resurskonsulter. Utlandsresor måste alltid kunna motiveras utifrån nyttan för göteborgarna. Upphandlingarna ska förbättras och delegationsordningen ska alltid följas. Politiker ska alltid agera etiskt. Måttfullhet, eftertanke och kontroll måste prägla förvaltningskulturen. Ordning och reda ska lyfta Intraservice.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande

Birgitta Nesterud (S)

ordförande i nämnden för Intraservice