Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ge rektorerna mandat att vara ledare fullt ut

Rektorsrollen måste frigöras från politiken och rektorerna ges mandat att vara pedagogiska ledare. Ta bort de lokala målen, ge rektorerna fullt budgetansvar och höj deras löner, skriver Alliansen i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Skolledarna, 27/9

Rektorernas arbetsmiljö är under all kritik, skriver Torbjörn Brommé och Matz Nilsson från Sveriges skolledarförbund. Alliansen i Göteborg är beredda att hålla med. För att skolorna i Göteborg ska kunna leva upp till målet att alla elever ska få lyckas till 100 procent av sin förmåga måste rektorsrollen frigöras från politiken och rektorerna ges mandat att vara pedagogiska ledare. I kommunstyrelsen har vi nyligen tagit initiativ till att utreda arbetsmiljön för rektorer.

Avgör hur skolan lyckas

Oavsett vilken forskning man läser kring skolor så är det pedagogiska ledarskapet grundläggande för huruvida skolan lyckas eller ej. Rektorn har således en nyckelroll för skolornas framgång och det är dags att vi i Göteborg ger rektorerna rätt förutsättningar för att bedriva sitt uppdrag.

Ta bort alla lokala mål. Skolan i Göteborg är tyvärr de många målens skola. Utöver det som är nödvändigt utifrån skollag och läroplan har stadsdelsnämnderna en oroväckande förmåga att sätta lokala mål. I många fall är dessa mål överhuvudtaget inte relaterade till pedagogiska mål eller elevernas måluppfyllelse varför målen i stället blir en extra börda för rektorns arbete och flyttar fokus från det statliga uppdraget. Vi vill därför ta bort alla lokala mål. Skolan klarar sig mer än väl med skollag och läroplan.

Ge rektorerna fullt budgetansvar. Rektorer i Göteborg har i dag inte full rådighet över sin budget. Stadsdelsnämnder kan omprioritera och bortprioritera skolan om de så vill. Det är inte acceptabelt och det ger en ryckig och osäker ekonomi för skolorna, vilket försvårar för rektor att planera och utveckla sin verksamhet.

Fondera resurser

Vi vill att rektor ska få möjlighet att fondera resurser till kommande läsår om man har balans och överskott. Det skulle ge rektorerna fullt budgetansvar och med det en möjlighet att helt forma verksamheten efter den pedagogiska visionen.

Höj lönen. Stadens rektorer ska ha bra betalt. För att skapa en framgångsrik skola i Göteborg måste vi lyckas med att såväl behålla bra rektorer som att locka till oss ännu fler. Vi har i vårt budgetförslag finansiering för ett lönelyft med i snitt 5 000 kronor per rektor, lön spelar roll.

Kristina Tharing (M)

kommunalråd

Helene Odenjung (L)

kommunalråd

David Lega (KD)

kommunalråd