Tappat greppet. Läget i Göteborg skapar allt annat än en likvärdig skola. Göteborgspolitikerna avfärdar alltför ofta lärarbristen och resurserna styrs inte dit de bäst behövs i tillräckligt stor utsträckning, skriver Lärarförbundet i Göteborg.
Tappat greppet. Läget i Göteborg skapar allt annat än en likvärdig skola. Göteborgspolitikerna avfärdar alltför ofta lärarbristen och resurserna styrs inte dit de bäst behövs i tillräckligt stor utsträckning, skriver Lärarförbundet i Göteborg.

Ge oss förutsättningar att göra vårt jobb i skolan

ANNONS

Vissa siffror talar sitt tydliga språk. Exempelvis siffrorna om lärarbristen. I Göteborg är läget på vissa håll akut. Trots att vi gång på gång har varnat för lärarbristen så stoppar Göteborgs politiker huvudet i sanden och säger att den inte är ett problem.

Det beteendet är inte vad Göteborgs elever och lärare behöver. Inte när Skolverket visar att mer än var femte lärare i Göteborg är obehörig i det ämne den undervisar i. Inte när Arbetsförmedlingens siffror visar att det finns 42 procent fler lediga lärarjobb i Västra Götaland jämfört med förra året. Inte när skolledare larmar om svårigheterna att hitta behöriga lärare till dessa utlysta tjänster.

ANNONS

Elever och lärare är de som blir lidande när det inte finns rätt förutsättningar på plats. Förutsättningar som politikerna nekar genom att förneka lärarbristens existens.

2 600 lärare kommer att saknas

Utifrån SCB:s statistik kan vi räkna på att lärarbristen i Göteborg år 2025 kommer uppgå till 1 800 lärare i grundskolan och 800 lärare på gymnasiet. Dessa siffror är framtagna under förutsättningen att lärarbristen slår proportionerligt över hela landet. Med tanke på att storstadsregionerna växer är det snarare troligt att det kommer saknas många fler lärare än så i Göteborg.

Förutom att Göteborgspolitikerna alltför ofta avfärdar lärarbristen, är situationen i de olika stadsdelarna väldigt olika och dessvärre styrs inte resurserna dit de bäst behövs i tillräckligt stor utsträckning. Läget i Göteborg skapar allt annat än en likvärdig skola.

Göteborg behöver fler lärare! Här är våra förslag på hur kommunen kan ta itu med lärarbristen:

  1. Det är hög tid att alla partier på allvar överväger att staden tar ett gemensamt grepp om skolan. Under den utredning som ska genomföras får inget vara heligt. I arbetet med att få en mer likvärdig skola måste också resursstyrningen ses över. De mest utsatta områdena måste få mer resurser.
  2. Lärarförbundet har tidigare påpekat brister i arbetsmiljön på grund av för hög arbetsbelastning. Nu vill vi se konkreta åtgärder. Göteborg stad måste ta ansvar för den orimliga arbetsbelastning som lärarna har.

För att lyckas behålla de lärare som finns i yrket och samtidigt locka fler måste det finnas en rimlig chans att göra sitt jobb utan att gå sönder. Vi vill ha synliga resultat och dessutom får inte mer arbetsuppgifter läggas till lärarnas redan överbelastade arbetsdag.

  1. Locka fler lärare till yrket. För att kunna erbjuda den bästa utbildningen behövs de bästa lärarna. Den lärarbrist vi befinner oss i mitt i kommer inte att lösas över en natt.

Därför måste politiker tillsammans ha en långsiktig strategi för hur man ska höja läraryrkets status. I det arbetet krävs satsningar på lärarlönerna under flera år framöver. Dessutom måste man börja rekrytera de skickligaste lärarna till de skolor med störst utmaningar, och ge dem lön därefter.

ANNONS

Men först och främst måste politikerna inse allvaret i lärarbristen. Jag vill inte sitta på ett möte till där politiker avfärdar det akuta läget och säger att situationen är under kontroll.

Dags för insikt

Nu måste Göteborgs politiker börja inse att varje barn och ungdom som inte får den bästa tänkbara utbildningen är ett misslyckande. Vi behöver politiker som ser utmaningarna och vågar ta tag i dem. Alla elever i Göteborg förtjänar att få en chans och lärarna, vi som ska ge dem chansen, måste få rätt förutsättningar att göra vårt jobb.

Elisabet Mossberg

ordförande Lärarförbundet Göteborg

ANNONS