Erik Helgesson, Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg.
Erik Helgesson, Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg.

Ge oss ett vanligt andra-avtal och få fredsplikt i hamnarna

Vårt förhandlingsbud om att ingå ett rent andrahandsavtal står mot Sveriges Hamnars bud om ett andrahandsavtal med väsentliga inskränkningar. Arbetsgivarens bud är orimligt. Rucka på detta och få fredsplikt i hamnarna, skriver Erik Helgesson, Hamn 4:an.

ANNONS

Replik

Hamnkonflikten, 4/3

Carina Gunnarsson, generaldirektör för Medlingsinstitutet, skriver i en debattartikel den 4/3 om avtalskonflikten mellan arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar och fackföreningen Svenska Hamnarbetarförbundet. I den här repliken vill vi redogöra för vår tolkning av rättsläget, för att undanröja oklarheter och bemöta feltolkningar av Hamnarbetarförbundets inställning till att ingå ett så kallat andraavtal med Sveriges Hamnar.

Hamnarbetarförbundet har hela tiden varit för ett andraavtal, alltså att parterna träffar ett kollektivavtal med samma innehåll som det först ingångna avtalet mellan Transport och Sveriges Hamnar.

Hamnarbetarförbundet har hela tiden varit för ett andraavtal, alltså att parterna träffar ett kollektivavtal med samma innehåll som det först ingångna avtalet mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Sveriges Hamnar (Hamn och Stuveriavtalet). Fackförbundet har aldrig framfört några krav på särskilda skrivningar eller ytterligare tillägg. Eftersom Transports avtal är det först ingångna under avtalsperioden, skulle det ha en starkare rättslig ställning. Om de två avtalen i vissa situationer skulle vara inbördes motstridiga och alltså besvärliga för arbetsgivare att tillämpa parallellt, så är huvudregeln i gällande rätt att det först ingångna avtalet har företräde.

ANNONS

Förhandlingsbud med samma innehåll har också överlämnats till arbetsgivarparten i oktober 2018 samt till medlarna i januari och februari 2019.

Medlarna har gått ett steg längre och har föreslagit ett förbud för Svenska Hamnarbetarförbundet att ens ingå i förhandlingar om lokala avtal.

Medlarna har gått ett steg längre och har föreslagit ett förbud för Svenska Hamnarbetarförbundet att ens ingå i förhandlingar om lokala avtal.

Som motbud har Sveriges Hamnar krävt att Svenska Hamnarbetarförbundet ska avsäga sig all rätt att träffa lokala avtal. De av Medlingsinstitutet utsedda medlarna har gått ett steg längre och har föreslagit ett förbud för Svenska Hamnarbetarförbundet att ens ingå i förhandlingar om lokala avtal.

Det har från arbetsgivarparten påståtts att ett andraavtal är oförenligt med lokala avtal. Det är korrekt att möjligheterna att teckna lokala avtal begränsas av förstaavtalet. Det finns också en osäkerhet om hur långtgående dessa begränsningar är. Dock torde alla sakkunniga på området vara överens om att något heltäckande förbud att teckna lokala avtal inte föreligger för den fackliga organisationen som har tecknat ett andraavtal.

Arbetsgivarpartens krav på ytterligare inskränkningar av de fackliga rättigheterna är därför orimligt.

Ett andraavtal är redan i sig begränsande men medför fredsplikt på samma sätt som det först ingångna avtalet.

Ett andraavtal är redan i sig begränsande men medför fredsplikt på samma sätt som det först ingångna avtalet. Arbetsgivarpartens krav på ytterligare inskränkningar av de fackliga rättigheterna är därför orimligt, inte minst mot bakgrund av att Svenska Hamnarbetarförbundet hos ett betydande antal lokala arbetsgivare organiserar alla eller en kvalificerad majoritet av de arbetstagare som avtalet gäller.

ANNONS

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att Svenska Hamnarbetarförbundets förhandlingsbud om att ingå ett rent andrahandsavtal står mot arbetsgivarpartens bud om ett andrahandsavtal med väsentliga inskränkningar. Vi finner arbetsgivarparten bud alldeles för långtgående till nackdel för förbundet och arbetsgivarpartens ovilja att ens i någon mån rucka på sin inställning som icke konstruktiv.

Det är anmärkningsvärt att en representant för Medlingsinstitutet, som har till uppgift att agera oberoende i konflikten, uttalar sig offentligt i media under pågående medling.

Det är anmärkningsvärt att en representant för Medlingsinstitutet, som har till uppgift att agera oberoende i konflikten, uttalar sig offentligt i media under den tid som medlingen fortfarande pågår. Från Hamnarbetarförbundets sida önskar vi en snar och långsiktigt hållbar lösning på konflikten. Vi uppmanar arbetsgivarsidan att lita på det svenska rättssystemets tvistelösningsmekanismer och släppa kraven på särskilda rättsliga förbehåll.

Erik Helgesson

Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4

usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS