Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ge hemlösa barn en bostad

Bara i Göteborg lever 663 barn i akut hemlöshet. Den framgångsrika ”Bostad-först”-modellen bör även gälla barnfamiljer. Och kommunerna behöver ett tydligt åläggande för att ta reda på hur många de här barnen är, skriver Ola Mattsson, Sverigechef Rädda Barnen och Sarah Britz, chefredaktör Faktum.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I Faktum kids – ett specialmagasin om barn i hemlöshet skriver en flicka: ”Ibland känns det som om ingen vet vem jag är, ingen bryr sig om mig. Har jag en plats i denna värld?”.

Att inte ha en trygg bostad begränsar barnets rättigheter. Att sköta skola och vänner när man bor trångt och flyttar ofta är näst intill omöjligt.

Men hemlöshet går att förebygga. Vi kan identifiera barnfamiljer som är i riskzonen.

Vi tror på att den framgångsrika ”Bostad först”-modellen som tillämpas för personer med social eller psykiatrisk problematik, även skulle omfatta utsatta barnfamiljer

Rädda Barnens barnfattigdomsrapport 2018 visar att 186 000 barn lever i ekonomisk utsatthet i Sverige. Barn som lever med en utlandsfödd ensamstående har en dramatiskt ökad risk. Dessa barn löper också störst risk att leva i en osäker boendesituation. Att växa upp i fattigdom är en av de starkaste riskfaktorerna för att bli hemlös som vuxen (Glen Bramley, Suzanne Fitzpatrick, 2018 Homelessness in UK; Who is most at risk?).

Vi ser att Sverige behöver en bostadspolitik som tar särskild hänsyn till de människor som har svårt att på egen hand hitta en varaktig bostad. I regeringens förslag till en ny bostadsförsörjningslag föreslås att kommuner regelbundet ska kartlägga bostadsbehoven.

Vi vill se ett förtydligande som ålägger kommuner ta reda på hur många barn som lever under osäkra boendeförhållanden.

Vi tror på att den framgångsrika ”Bostad först”-modellen som tillämpas för personer med social eller psykiatrisk problematik, även skulle omfatta utsatta barnfamiljer.

Ökning med 200 barn

Göteborgs stad konstaterar att 663 barn lever i akut hemlöshet. Det är en ökning med 200 barn under ett par år. Dessa barn lever i tillfälliga boenden, exempelvis akutboenden och vandrarhem. Totalt lever 1 611 barn i någon form av hemlöshet i Göteborg. I dessa siffror är inte kommunplacerade barn i migration eller barn till EU-medborgare inräknade.

Den strukturella hemlösheten ökar. Socialstyrelsens kartläggning (2017) identifierade nya grupper. Exempelvis kvinnor med barn som lämnat boende på kvinnojourer eller unga i arbete, med låga inkomster. Det råder bostadsbrist. Det byggs, men de nya bostäderna är dyra.

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har barn rätt till en skälig levnadsstandard. För oss är det självklart att samhället måste garantera en trygg bostad för alla barn.

Ola Mattsson

Sverigechef Rädda Barnen

Sarah Britz

chefredaktör och ansvarig utgivare Faktum