Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Kommunerna har ingen skyldighet att teckna olycksfallsförsäkringar för sina skolbarn, men de flesta har gjort det frivilligt sedan 1950-talet, skriver Håkan Svärdman, Folksam.

Ge alla barn ett likvärdigt skydd

De flesta barn i Sverige är försäkrade även på fritiden, antingen genom privata försäkringar eller kommunen de bor i. Men 64 500 barn är det inte. Det är dags att alla barn, oavsett var de bor, får ett likvärdigt försäkringsskydd, skriver Håkan Svärdman, Folksam.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Barn i Sverige växer upp i ett tryggt hörn av världen. Endast ett fåtal drabbas av allvarliga sjukdomar och vardagen utsätter dem för relativt få risker som kan spoliera deras framtid. Ändå skadas 130 000 barn varje år i Sverige och 49 kommuner lämnar sina grundskoleelever helt oförsäkrade på fritiden. Detta trots att fyra av fem skador inträffar efter skoltid.

De flesta skador och sjukdomar som drabbar barn läker ut men ibland blir det kroniska sjukdomstillstånd eller någon form av funktionsnedsättning som kan få såväl ekonomiska som sociala konsekvenser. Även barnens föräldrar kan påverkas. Det statliga socialförsäkringssystemet är huvudsakligen uppbyggt för att täcka inkomstbortfall för dem som är etablerade på arbetsmarknaden. Men barn som förlorar sin framtida arbetsförmåga kan löpa risk att drabbas av livsvarig fattigdom som vuxen – bara för att de bor i fel kommun.

Det är orimligt att barn i Sverige inte har likvärdigt försäkringsskydd. Flertalet av de 200 000 grundskoleeleverna som bor i dessa 49 kommuner har individuella försäkringar som föräldrarna har tecknat. Men 30 procent har det inte. Det betyder att uppskattningsvis 64 500 barn är helt oförsäkrade när de inte vistas i skolan. Utifrån nationell skadestatistik kan vi förvänta oss att drygt 5 000 av dessa barn kommer att söka akutvård på grund av skada under nästa år.

Obligatorisk skolbarnförsäkring

Kommunerna har ingen skyldighet att teckna olycksfallsförsäkringar för sina skolbarn. De flesta har gjort det frivilligt sedan 1950-talet. Folksams undersökning Välfärdstendens visar att åtta av tio löntagare vill att skyddet ska vara likvärdigt för barn. Ett sätt att lösa detta är att göra det obligatoriskt för kommunerna att teckna likvärdiga skolbarnförsäkringar.

Frågan har prövats vid ett flertal tillfällen av Sveriges riksdag men majoriteten av riksdagsledamöterna har varit av uppfattningen att skolbarnsförsäkring även fortsättningsvis ska vara frivilligt för kommunerna. Fram till den dagen alla föräldrar tecknar individuella försäkringar åt sina barn måste någon kliva fram och ta ansvar för de oförsäkrade barnens trygghet. Sveriges kommuner och landsting (SKL) bör skapa gemensamma riktlinjer för försäkringsmoment, ersättningsbelopp och vilken avtalstid som krävs för att åstadkomma en likvärdig skolbarnsförsäkring med tillfredsställande kvalitet. SKL:s riktlinjer kan sedan vara till vägledning för kommunernas upphandling av skolbarnförsäkring.

Håkan Svärdman

välfärdsanalytiker Folksam