Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Gasberoendet är problemet - inte det europeiska elsystemet

Det är dags för Ebba Busch att plugga in kontakten, tända lampan och visa att någon som tar framtidens elmarknad på allvar är hemma på KN-departementet, skriver Emma Wiesner (C)

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Under sitt tal till unionen i Strasbourg, där Ulf Kristersson presenterade det svenska ordförandeskapets prioriteringar, lyfte han att det är nödvändigt att reformera EU:s elmarknad i grunden. Det här uttalandet är oerhört oroande och lyfter en rad frågetecken. Svaren på hur detta är tänkt att göras ekade tyvärr med sin frånvaro. Lika tyst är det från energiminister Ebba Busch, som duckar frågan gång på gång.

I ljuset av att Sverige fortfarande inte ens har implementerat det fjärde elmarknadspaketet så kan man ställa sig frågan om det inte vore rimligt att först testa den nuvarande lagstiftningen, innan man helt dömer ut den?

Oerhörda konsekvenser

Ulf Kristersson och Ebba Busch riskerar med en elmarknadsreform att göra en Stefan Löfven - och sätta en större boll i rörelse än vad han räknat med, eller egentligen har kapacitet för att överse och hantera. När Löfven bjöd in till det sociala EU-toppmötet 2017 för att tala om den sociala pelaren förutsåg han inte samtidigt vilka oerhörda konsekvenser det skulle få för den svenska arbetsmarknadsmodellen för lång tid framöver. Med en rad förslag och lagstiftningar på EU-nivå som snarare har underminerat det välfungerande system som vi har på arbetsmarknaden i Sverige.

Min åsikt är att elmarknadens design i grunden, de höga elpriserna till trots, faktiskt fungerar – väldigt bra. Europas ledande experter inom EU-kommissionen och EU-myndigheter pekar på samma sak: elmarknadens grundläggande funktion har på EU-nivå långsiktigt tjänat oss väldigt väl, sett till att förnybar energi har byggts ut och skapat konkurrens och transparens. Ett tecken just på hur väl elmarknaden fungerar visar sig just nu i prissignalerna. Vi har haft en akut gasbrist i Europa till följd av Rysslands krigsföring mot Ukraina. Energin räcker helt enkelt inte till. Tycka vad man vill om de höga priserna - men att de förekommer visar att prissättningsmodellen fungerar.

Mycket måste dock göras i Sverige för att vi ska få en stabilare elförsörjning och säkra funktioner i elnäten

Politikens jobb är att snabbt öka utbudet eller minska efterfrågan – och att bota sjukdomen; inte att gå på symptomet och reformera elmarknaden. Därför vore den naturliga reaktionen i stället snarast vara att från politiskt håll skapa rätt förutsättningar för att snabbt möjliggöra etablering av nya energisatsningar, minska energianvändning eller att hitta nya sätt att försörja EU-länderna med gas – och på så sätt bidra till ett ökat utbud och minskad efterfrågan.

Vad vi inte behöver mer av under en kris är politiska ledare som fattar dåligt underbyggda beslut som riskerar att omkullvälta det som faktiskt fungerar, som den nuvarande energimarknaden. Mycket måste dock göras i Sverige för att vi ska få en stabilare elförsörjning och säkra funktioner i elnäten. Stora förändringar ryms dock inom EU:s nuvarande elmarknadslagstiftning, som Sverige ännu inte följer. Kanske bör vi testa den nuvarande lagstiftningen först? Vi riskerar nämligen att kasta ut barnet med badvattnet. Att göra om energisystemet i grunden är väldigt svårt att motivera – det är ett komplext system med mycket som kan gå fel och faktiskt förvärra krisen och minska incitamenten att bygga ut fossilfri energi. Så hur tänker statsminister Ulf Kristersson och energiminister Ebba Busch?

Allt mer absurd

Än så länge har det varit förvånansvärt tyst i den svenska debatten om en av Europas viktigaste frågor. Vad är den svenska positionen? Ska krisåtgärder på elmarknaden införas permanent? Ska elmarknaden göras om från grunden? Hur motiverar de reformen? Ska vi gå ifrån principen om marginalprissättning? I så fall hur och vilka alternativ kan vi acceptera?

Att EU-länderna gemensamt reagerar på kriser är väldigt värdefullt. Situationen med gaspriset och dess påverkan på elpriserna blir allt mer absurd. Ett alternativ skulle då kunna vara att frånkoppla el producerad av gas från spotmarknaden. På så sätt kan elräkningen sänkas för samtliga elkunder. Det har dock beskrivits som administrativt komplext och komplicerat att genomföra. Det vore intressant att höra hur Kristersson och Busch ska se till att reformer kan genomföras för att börja gälla redan nästa vinter, när situationen förväntas bli som värst.

Men åter är det värt att notera att det är gasberoendet, och inte elmarknadens design, som är grundorsaken till problemet med höga elpriser. Europas länder måste totalt lägga om sin gaspolitik under det svenska ordförandeskapet. Krutet bör satsas på dessa förhandlingar i stället för att lägga tid på långa förhandlingar om omöjliga förändringar på elmarknaden.

Det kan låta tråkigt för en svensk EU-ordförande som knappt behövt bry sig om gasfrågan i Sverige; Stockholm är den enda EU-huvudstaden som inte är ansluten till Europas gasnät, och debatten om gas har varit näst intill obefintlig i Sverige i decennier. Men att göra detta är ett absolut måste för att stötta Ukraina i kampen mot Ryssland och en gång för alla se till att energisystemet ställer om till fossilfritt.

Sverige leder arbetet, nu måste vi rikta in oss på sjukdomen i stället för symptomen.

Emma Wiesner (C), Europaparlamentariker