Ingela Tuvegran (S), gruppledare för (S) i styrelsen för Higab AB
Ingela Tuvegran (S), gruppledare för (S) i styrelsen för Higab AB

Gärna ny arena men i privat regi

Självfallet skall en stad som Göteborg ha en modern multiarena. Men kostnaden bör i huvudsak bäras av besökarna – inte av Göteborgs stads skattebetalare eller indirekt genom genererade vinster inom koncernen Stadshus AB, skriver Ingela Tuvegran (S).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

    <strong>Ingela Tuvegran</strong> (S)
    <br> gruppledare för (S) i styrelsen för Higab AB
   </br>
Ingela Tuvegran (S)
gruppledare för (S) i styrelsen för Higab AB

I dag skjuter Stadshus AB in betydande pengar varje år för att täcka underskott i evenemangsverksamheten. 2016 var bidraget 190 miljoner och det lär inte att minska med en nya arena – tvärtom. Låt oss slippa en sådan utveckling!

Genom mitt uppdrag i styrelsen för Higab AB (Higab AB är fastighetsförvaltare av Göteborgs arenor) besökte jag nyligen Köpenhamns nya arena. Investeringen av själva bygget har där delats mellan en privat aktör och kommunen. Byggnaden hyrs sedan ut till en kommersiell aktör som är etablerad inom evenemangsbranschen. Ett väl utvecklat upplägg så vitt jag kunde konstatera.

Göteborg stad bör vara öppen för liknande lösningar. Det finns flera skäl till det, jag vill bara nämna två.

ANNONS

Kommunens pengar behöver i första hand användas för att klara det kommunala grunduppdraget, det vill säga grundläggande service inom välfärdsområdena (skola och omsorg). Den demografiska utvecklingen och behov av en förbättrad kvalitet och service kommer annars att leda till behov av skattehöjningar. Dessa kan utan tvekan undvikas om kommunens samlade resurser prioriteras till kärnverksamheten och inte till sådant som andra kan sköta, och dessutom sköta bättre.

Tveksam kommunal angelägenhet

Ett annat skäl är att det är ytterst tveksamt om det är en kommunal angelägenhet att sköta evenemangsverksamhet över huvud taget. Den uppgiften kan mycket väl utföras av de aktörer som är etablerade på marknaden för just den specifika uppgiften. De har branschkunskap och kan koncentrera sig på att utveckla stadens evenemang utan att risken hamnar i kommunens knä.

Kommunens särskilda intressen inom evenemangsverksamheten kan säkert tillgodoses genom avtal med en extern aktör och då kan staden betala en slant för just det. Men inte driva verksamheten.

En sådan kostnad blir långt mindre än om kommunen går in som egen aktör.

Under förra mandatperioden genomförde staden en bolagsöversyn. Tanken med den var att dels göra styrelserna mera professionella, dels genomföra förändringar av den nuvarande bolagsstrukturen (läs färre bolag och en mera ändamålsenlig struktur av bolagen). En sådan förändring skulle kunna vara att nu också se över strukturen inom evenemangsverksamheten.

ANNONS

Sist, låt inte snäv partipolitik gå före en väl avvägd lösning på denna för staden så viktiga fråga!

Ingela Tuvegran (S)

gruppledare för (S) i styrelsen för Higab AB

ANNONS