Gårdsten – en blomstrande förebild för andra förorter

I Gårdsten är det inte olika modeller och teorier som skapat en levande och hållbar boendemiljö. Det är viljan hos alla de olika parterna i lokalsamhället som gjort att till exempel brottsligheten halverats och att människor och företag söker sig hit, skriver Robert Hörnquist, Göteborgslokaler, och Michael Pirosanto, Gårdstensbostäder.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

|

Ett omskrivet EU-toppmöte har genomförts i Göteborg. Men det har märkligt nog inte blivit omtalat för de viktiga frågor som skulle diskuteras; rättvisa jobb och tillväxt. Detta har vi jobbat med under lång tid i Gårdsten vilket lett till att det nu är tätt mellan byggkranarna i den stadsdel som också lyckats att mer än halvera brottsligheten på 20 år.

Inför mötet lyfte regeringen bland annat vikten av att skapa motståndskraftiga samhällen och en väl fungerande social dialog för att säkerställa att alla ges möjlighet till en bra start. Det tycker vi att vi lyckats med i Gårdsten. Det är inte modeller och teorier som skapat en hållbar och levande boendemiljö, utan en vilja från många olika parter i lokalsamhället att samarbeta.

Genom åren har Gårdstensbostäder fått flera viktiga utmärkelser för sitt uthålliga arbete: World Habitat Award 2005, Stora Samhällsbyggarpriset 2006 och SABO:s Hållbarhetspris 2013. Men de viktigaste resultaten är mer konkreta:

  1. Brottsstatistiken har på 20 år gått från 180 brott per 1 000 invånare till 80. Som jämförelse hade staden som helhet 179 brott per 1 000 invånare 2016.
  2. Många av alla de som gärna vill bo i Gårdsten kommer från helt andra stadsdelar. Och de som bor i Gårdsten har en stark önskan att kunna bo kvar i sin stadsdel.
  3. Gårdsten attraherar även näringslivet och skapar därmed arbetstillfällen. För tjugo år sedan hade åtta företag sin verksamhet här – i dag är det femtio.
  4. I Gårdsten är det är inte bara allmännyttan som satsar, utan privata byggare har också fått upp ögonen för stadsdelen. Privata aktörer som Serneke, Myresjöhus och Botrygg bygger både bostadsrätter och äganderätter i flerfamiljshus, radhus och villor. Ola Serneke, vd på Serneke Group, förklarar bolagets medverkan i Gårdsten med att de vill visa att satsningar i förorten inte bara är socialt hållbara utan också ekonomiskt möjliga.

Vilja, kunskap och erfarenhet

Vi vill se fler blomstrande stadsdelar. En förutsättning för en positiv utveckling är att vi alla samarbetar. Förutom viljan behövs också kunskap och erfarenhet av vad som är de kritiska faktorerna. Vi vill därför gärna dela med oss av våra erfarenheter, om det kan bidra till att lyfta fler stadsdelar. Det är ett långsiktigt arbete som kortfattat kan beskrivas i sju punkter:

1. Utgå från nuläget och se till att ni har en gemensam bild av vart ni ska, precis som i allt annat utvecklingsarbete. I Gårdstens fall var det en fungerande stadsdel som inte hade behov av välmenade radikala omdaningar och kortsiktiga projekt. Något som annars ofta ”drabbar” den här typen av områden.

2. Kliv ur era silos och samarbeta, på riktigt. Bostadsföretag, hyresgäster, lokalhyresgäster, näringsliv, kommun, skola, föreningar.

3. Börja med att se till att det är rent och snyggt i området. Klotter föder klotter.

4. Utveckla trygghetsarbetet. I Gårdsten finns trygghetsgruppen som arbetar kvällar och helger, 365 dagar om året.

5. Service och handel är nödvändiga för ett fungerande lokalsamhälle. Skapa förutsättningar för ett attraktivt serviceutbud och se till att det är rätt verksamheter som flyttar in, aktörer som är villiga att bidra till en god utveckling. Hyr inte ut till vem som helst så ni riskerar att få in kriminell verksamhet – det kan stjälpa ett helt område.

6. Säkerställ att kollektivtrafiken fungerar väl.

7. Även om det inte är ett centralt bostadsområde kan ni sträva efter att uppnå sådant som enligt UN Habitat utmärker levande och effektiva städer: hög täthet, funktionsblandning, ekonomiskt prisvärda bostäder, social blandning, gångvänlighet, pulserande gatuliv. Övervinn sociala platsberoende stigma och skapa arbetstillfällen.

Vi kan utveckla våra förorter så att de blir attraktiva för alla, men vi måste samverka och utgå från att se möjligheter i stället för problem. Besök oss gärna i Gårdsten så delar vi gärna med oss av våra lärdomar.

Robert Hörnquist

vd, Göteborgslokaler

Michael Pirosanto

vd, Gårdstensbostäder