Går att bygga bostäder som folk har råd med

Vi välkomnar också Framtidens uttalade ambition att vilja satsa på att bygga i våra förorter i stället för fler exklusiva gräddhyllor i centrala staden. Innovativa lösningar finns, skriver Hyresgästföreningen Västra Sverige.

ANNONS

Replik

Bostad för alla, 1/2 och 2/2

Det är med tillfredställelse vi läser den senaste tidens debattinlägg från kommunala Framtiden-koncernens styrelse och från de rödgröna i fastighetsnämnden i Göteborg. Det är utmärkt att koncernens högsta politiska ledning i likhet med oss både inser behovet av att bygga mer och att det måste byggas till betydligt mer rimliga priser än vad som är fallet i dag.

Vi välkomnar också Framtidens uttalade ambition att vilja satsa på att bygga i våra förorter i stället för fler exklusiva gräddhyllor i centrala staden. För precis som skribenterna konstaterar: ska målen i stadens nyligen antagna jämlikhetsprogram kunna uppnås duger det inte att enbart bygga för den minoritet kapitalstarka invånare som har råd med dagens nyproduktion.

ANNONS

Har definitivt inte råd

Till de grupper som definitivt inte har råd hör majoriteten av våra unga vuxna. Därför är det positivt att fastighetsnämnden nu uppmärksammar och säger sig vilja göra extra insatser för att fler unga ska kunna få ett eget hem.

Problemen debattörerna tar upp är långtifrån okända. Vi har i många år belyst de allvarliga konsekvenser som bostadsbristen orsakar både för enskilda individer och för samhällsutvecklingen i stort. Så när skribenterna nu efterlyser innovativa lösningar bidrar vi gärna med sådana. Här är några förslag:

  1. Använd det statliga investeringsstöd som finns att söka. Det är öronmärkt för små energieffektiva hyresrätter och studentbostäder. Villkoret är att hyran hålls på en rimlig nivå. För Göteborgsregionen ligger den tillåtna maxhyran på 1 350 kronor per kvadratmeter och år.

  1. Prova att bygga de serietillverkade typhus som såväl SKL, Sveriges Kommuner och landsting, som allmännyttans intresseorganisation Sabo lanserat. Det senaste tillskottet i Sabos satsning heter Kombo Kvarter och är speciellt anpassat för att bygga sammanhängande bostadskvarter i storstadsmiljöer.

Serietillverkas i fabrik

Enligt Sabo går kvarterskonceptet att kombinera på en mängd olika sätt. Det går att bygga öppna eller slutna kvarter, husen kan variera i höjd inom kvarteret och det finns möjligheter att till exempel ha lokaler i bottenplan. Gemensamt för Kombo-husens olika modeller är att de är serietillverkade i fabrik och att upphandlingen redan är klappad och klar. Det innebär både kortare byggtid och väsentligt lägre kostnader.

I båda debattinläggen efterlyser skribenterna samsyn och samarbete. Också detta ser vi positivt på och vi bidrar mer än gärna till fortsatta konstruktiva diskussioner för att hitta lösningar som gör det möjligt för alla som behöver att få ett eget hem.

Marie Lindén

ANNONS

Stefan Kudryk

bostadspolitiskt sakkunniga Hyresgästföreningen Västra Sverige

ANNONS