Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Gangsters och hipsters är på utdöende

Engelska ord ställer till det när vi ska böja dem på svenska, det vill säga utan engelskt plural-s. Det låter knepigt till en början, men man vänjer sig med tiden.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Så här står det i ett mejl: ”Jag tycker att engelskt plural-s i svenskan är en styggelse. Det borde heta gangstrar och gangstrarna. Hur illa låter det inte med gangstersarna i bestämd form? Ett inte fullt lika dåligt alternativ vore att behålla pluralformen gangsters och använda gangstrarna i bestämd form. Ovanstående gäller container, dumper, blinker med flera ord. Finns rekommendation?”

Den språkliga hanteringen av en gangster är enklare än den polisiära men ändå inte helt utan komplikationer. Vi kan ta den avslutande frågan först. Ja, det finns rekommendationer. Svenska Akademiens ordlista (SAOL), som utkommer med en ny upplaga vart tionde år, anger hur orden bör stavas och böjas. SAOL finns fritt tillgänglig på nätet.

Om ordet gangster sägs att det heter gangstern i bestämd form och gangstrar i plural. För de andra tre orden anges pluralformerna containrar, dumprar och blinkrar. För det sistnämnda ordet lägger man till frasen ”hellre än -s”.

Rekommendationen är entydig och lättbegriplig: Undvik engelskspråkig pluralböjning! En annan sak är att alla inte följer de råd som ges.

På landets tidningsredaktioner, till exempel på GP, är rekommendationen att man bör välja det första alternativet i SAOL (om det inte finns speciella skäl att göra något annat). Skälet till att man säger just ”första alternativ” är att det för en del ord anges mer än en form. För ordet paraply anges bestämd form på ”-et, hellre än –n”. Såväl paraplyet som paraplyn är korrekta former, men välj i första hand det första alternativet.

SAOL har en avvisande syn på engelsk pluralböjning. En tankegång har varit att svensk böjning kan kännas onaturlig när ordet är nytt, men man vänjer sig efter en tid. När ordet reporter var nytt i svenskan, användes pluralen reporters. I dag kommer ingen på tanken att säga eller skriva annat än reportrar. När plåtcontainrarna blev vanliga på 1970-talet var det många som sa containers. I dag säger nog de flesta containrar. I tidningstext är containrar tjugo gånger vanligare än containers; i bloggtext dubbelt så vanliga.

I senaste upplagan av SAOL (2015) kom ordet hipster in, och direkt föreslås pluralen hipstrar. I vår tidningstext finns 203 hipsters men bara 3 hipstrar – än så länge.

Principen tycks alltså vara att vi som språkbrukare sätter orden i karantän något decennium, innan vi böjer dem på svenskt vis. Och i det här fallet går faktiskt rekommendationerna i SAOL före språkbruket.

En intressant fråga är om den här karantänprincipen kommer att upprätthållas när allt fler svenskar dagligen arbetar med och på engelska.

Jag tror faktiskt det.

Lars-Gunnar Andersson

professor i modern svenska vid Göteborgs universitet.

Mejla din språkfråga till

[email protected]