Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Göteborgs stad behöver en kvalitetschef

En väl fungerande offentlig sektor är ett måste för att den privata sektorn ska klara den allt hårdare konkurrensen. Göteborg med sina kommunala verksamheter är i dag snarare ett sänke än en effektiv partner, skriver kvalitetsexperter Folke Höglund och Torsten Olsson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborg är lyckligt lottad med att ha flera företag och organisationer med en mycket god internationell renommé för hög och konkurrenskraftig kvalitet. Det handlar om AB SKF, Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan (först i Sverige att erhålla den prestigefyllda Triple Crown ackrediteringen), Getinge AB, Volvo Lastvagnar AB, Volvo Cars AB, Sahlgrenska Akademin med flera. Dessa lämnar väsentliga bidrag till finansiering av vår offentliga sektor och välfärd samt erbjuder tiotusentals kvalificerade arbetstillfällen.

Välutvecklade kvalitetssystem

Resultaten som dessa förebilder levererar grundas till stor del på välutvecklade kvalitetssystem som främjar lönsamhet, innovation och medarbetarnas motivation. De behärskar fullt ut de kunskaper som krävs för att uthålligt säkra en god kvalitet dygnet runt, sju dagar i veckan.

Hur väl förvaltar då Göteborgs offentliga sektor de miljarder kronor som den får via skattesystemet från bland andra dessa mycket välskötta organisationer? Råder det en god balans i effektivitet mellan givare och mottagare?

Göteborgs stads organisation ska ju minst ha samma kvalitetsnivå som de organisationer har som finansierar stadens alla verksamheter. Det kräver ju all anständighet. Det får ju inte vara så att goda pengar slösas bort av sämre fungerande offentliga organisationer. Då undergrävs förtroendet för de ansvariga politikerna och deras ledarkompetens. Och staden slutar att fungera optimalt.

Ser man på vad Göteborgs stad presterat på sistone så har vi anledning att bli bekymrade. Några exempel:

l Avgångsbetygen som våra niondeklassare får visar att cirka 30 procent av eleverna är underkända.

l Äldreomsorgen i Göteborg är den sämsta bland de större städerna enlig SKL (Sveriges kommuner och landsting).

l Likaså framgår det i SKL:s öppna jämförelser av gymnasieskolan 2016 att Göteborg ligger långt efter de främsta.

Brist på basal kvalitet

Även på mer udda områden visar Göteborgspolitikerna brist på ordning och reda eller basal kvalitet.

Vem som beslutade att projektet Den nya fontänen vid Avenyn skulle byggas för 30 miljoner går inte att reda ut. Alla skyller ifrån sig. Parodin ”vattenplasket” vid Götaplatsen är snart uppe i en total kostnad på 40 miljoner. För att inte nämna upphandlingen av spårvagnarna från Ansaldobreda som blivit något av en tragisk italiensk opera.

En organisation som presterar på denna låga nivå kan omöjligt leverera något kvalitativt av betydelse. Göteborgs stad kan inte svara på frågan vilken kvalitetsnivå organisationen arbetar på. Men stadens ledande privata företag har själva järnkoll på sin. Hur kan det vara så?

Svaret är – hur otroligt det än låter – att staden inte har någon i ledningen med det övergripande ansvaret för kvalitetsutveckling. Kan du tänka dig ett SKF eller Volvo utan en kvalitetsansvarig chef i ledningsgruppen? Givetvis inte.

Vad staden måste göra med prioritet är att:

l Utse en kvalitetschef med övergripande ansvar för att alla verksamheter levererar kvalitet som minst motsvarar kraven i den internationellt erkända kvalitetsstandarden ISO 9000.

l Studera de ledande företagen i Göteborg och lära hur dessa arbetar med systematisk kvalitetsutveckling. De är inte längre bort från Gustav Adolfs-torg än en halvtimma. Ingen övernattning på hotell behövs.

Hårt men givande arbete

När detta är gjort återstår ett hårt men givande arbete att lyfta stadens kvalitetsnivå till en anständig miniminivå. Överallt. Som den ser ut i dag är kvaliteten i bästa fall bristfällig och detta dessutom till en mycket hög kostnad.

En väl fungerande offentlig sektor är ett måste för att den privata sektorn ska klara den allt hårdare konkurrensen. En svag offentlig sektor blir det rakt motsatta, det vill säga ett sänke.

Folke Höglund

Svenska Förbundet för Kvalitet Region Väst

Torsten Olsson

tidigare kvalitetschef IBM Svenska AB