Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Göteborgs skolor ignorerar EU-valet

De flesta skolor i Göteborg väljer att ignorera EU-valet. Många skolor stänger också aktivt ute Piratpartiet. Av 50 tillfrågade skolor i Göteborgsområdet är Piratpartiet välkomna endast till fem. Detta är både ett demokratiproblem och ett brott mot Skolverkets anvisningar, skriver bland andra Jacob Hallén (PP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

En av grundvalarna för det svenska skolväsendet är att det ska bygga på demokratisk grund. Det gäller även när det stundar val Skolverket har gett ut mycket tydliga anvisningar om hur skolorna ska hantera inbjudan av politiska partier att medverka i skolans uppfyllande av läroplanen.

Tyvärr brister de flesta skolor i detta.

Piratpartiet skickade ut en förfrågan om vilka aktiviteter skolan genomför inför EU-valet till samtliga gymnasieskolor i Göteborg och dess kranskommuner.

Av 50 gymnasieskolor har:

  • Två aktivt valt att bjuda in Piratpartiet till debatter; Angered och Polhem. Ytterligare tre skolor har välkomnat oss efter vår förfrågan. Av dessa är fyra kommunala skolor och en fristående.
  • Fyra meddelat att de endast välkomnar partier med representation i riksdag eller kommunfullmäktige. Detta strider mot Skolverkets anvisningar. Tre skolor har efter påpekande och hänvisning till Skolverkets dokument ändrat sig och välkomnat oss. Lerums gymnasium har valt att bryta mot Skolverkets anvisningar.
  • Två valt att avstå aktiviteter inför EU-valet och uppmärksammar enbart riksdagsvalet i höst – en kommunal och en fristående.
  • Fem meddelat att de inte bjuder in politiska partier. De har rätt att göra det enligt Skolverkets anvisningar, men Skolverket säger samtidigt att det är olämpligt att inte låta partierna delta i skolans demokratiutbildning. Av dessa är en skola kommunal och resterande fyra fristående.
  • Fyra lovat att återkomma med information vid ett senare tillfälle.
  • 32 överhuvudtaget inte svarat.

EU-valet är ett viktigt val. Mer än hälften av alla lagar som styr verksamheten i stat, region och kommun beslutas på EU-nivå.

EU-parlamentet har efter Lissabon-fördraget avgörande inflytande på dessa beslut. Medan kortsiktig politik styrs av budget och beslutas av riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige, så styrs den långsiktiga politiken nästan helt på EU-planet i dag. Att då inte uppmärksamma EU-valet är att vilseleda förstagångsväljarna.

Att så många fler friskolor än kommunala skolor inte bjuder in politiska partier är djupt oroande. Skolinspektionen borde granska detta. Fristående skolor som inte uppfyller demokratiuppdraget bör rimligen inte få fortsätta verksamheten.

Beklämmande

Att det är flera skolor som inte känner till skolverkets bestämmelser på området är beklämmande. Bestämmelserna gavs ut 2010 och uppdaterades senast 2012. Skolverket anser att de är så viktiga att de har en direktlänk till dem från sin hemsida.

Två tredjedelar av skolorna har fortfarande inte svarat på vår förfrågan, trots att den skickades före påsk. Sedan 2011 lyder även fristående skolor under förvaltningslagen. Det innebär att man är skyldig att diarieföra och besvara inkomna skrivelser utan onödigt dröjsmål.

Sammantaget får skolorna i Göteborg med kranskommuner ett F i betyg för sin hantering av demokratiuppdraget.

Jacob Hallén (PP)

EU-kandidat, Göteborg

Gustav Nipe (PP)

förbundsordförande Ung Pirat, EU-kandidat