Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Förändring. Tjänstemännen måste få ge professionella underlag till politikerna, och det ska sedan fattas ett budgetbeslut som är förankrat hos stadens alla nämnder och bolag. Så ska det gå till, men inte i Göteborg. Det vill vi ändra på, skriver Demokraterna.

Göteborgs politiska styrning i otakt med demokratin

Biltvätt på Avenyn, rostande spårvagnar och förskoleplatser som ”fallit mellan stolarna” är tyvärr inga tillfälligheter. Göteborgarna vet att kommunen styrs på ett bristfälligt sätt. Tar politikerna in det underlag som krävs för viktiga beslut? skriver bland andra Martin Wannholt (D).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Hela det offentliga Sverige fungerar utifrån ett par självklara och grundläggande principer.

För det första; i alla utredningar och förslag som arbetas fram så ska andra parter som är berörda få vara med och ge synpunkter på förslagen.

För det andra; det ska vara en tydlig uppdelning i arbetsgången mellan tjänstemän och politiker. Tjänstepersoner ska först förbereda professionella underlag och politikerna ska sedan fatta beslut.

Allt detta framgår tydligt i Sveriges lagar.

Beslutsfattandet inom Göteborgs kommun fungerar enligt denna arbetsgång, men med ett viktigt undantag. I Göteborg har politikerna nämligen bestämt att stadens budget ska förberedas utan att tjänstepersonerna får ge underlag eller synpunkter på budgetinnehållet. De ledande politikerna i kommunstyrelsen har också bestämt att andra politiska nämnder och bolag inte heller ska få bidra i budgetarbetet.

Budgeten är det allra viktigaste dokumentet som styr kommunens arbete.

Budgeten fastställer exempelvis hur det är tänkt att trygghet ska skapas i våra förorter. Budgeten fastställer hur välfärden ska utvecklas i staden. Och mycket annat.

Det märkliga är att detta dokument tas fram av den politiska ledningen utan att exempelvis stadsdelsnämnderna får ge synpunkter och underlag. Det är stadsdelsnämnderna som har det så kallade befolkningsansvaret och en stor del av kommunens verksamhet ligger där.

Troligen är det ingen annan kommun i Sverige som jobbar med budgeten på detta sätt

Att stadens nämnder inte ombeds vara med och ge underlag inför det viktiga budgetbeslutet är märkligt och går inte i takt med Sveriges lagar.

Troligen är det ingen annan kommun i Sverige som jobbar med budgeten på detta sätt. I exempelvis Malmö så föregås budgetbeslutet av en omfattande process där alla nämnder och bolag får lämna underlag. Och ansvariga tjänstepersoner är inblandade i processen.

Teoretisk önskelista

I Göteborg sköts alltså den viktigaste planeringen för staden enbart av politiker som sitter i Rådhuset vid Gustav Adolfs torg. Dessa politiker får inget underlag från verkligheten i förorten och kompetensen hos medarbetarna i verksamheterna är bortkopplad.

I praktiken blir därför budgeten bara en teoretisk önskelista som tagits fram av politiker som sitter i stadens allra pampigaste kontor. Och det är därför ingen som vet om budgetförslagen är genomförbara, för tjänstepersonerna har ju inte fått ge sin professionella bedömning kring vad politiken vill genomföra.

Budgeten beslutas under pompa och ståt i kommunfullmäktige. Storslagna formuleringar och ambitioner, men i verkligheten ”blir det vad det blir”. Och denna utveckling i staden verkar göteborgarna vara trötta på.

Viktiga beslut måste förberedas professionellt och inte bara vara ”önskelistor” från politiker.

Göteborgspolitikernas arbetssätt försvårar också medborgarnas möjlighet till demokratisk insyn. För hur de ledande politikerna kommer fram till sina förslag finns inte dokumenterat.

Återställa ordningen

Demokraterna lägger nu fram ett skarpt budgetdirektiv för att återställa ordningen i Göteborg, i dubbel bemärkelse.

Styrningen av staden måste skötas på rätt sätt. Det betyder att tjänstepersonerna måste få ge professionella underlag till politikerna, och det ska sedan fattas ett budgetbeslut som är förankrat hos stadens alla nämnder och bolag.

En bärande del i Demokraternas budget är just att Sveriges lagar ska upprätthållas. För att få till en bra skola så följer man Skollagen. Politiska floskler och detaljstyrning orsakar mer skada än nytta i skolorna.

Demokraterna föreslår att tjänstepersonerna förbereder för en omfördelning av 1,4 miljarder kronor från dubbelarbete och ineffektivitet till att i stället stärka kommunens grunduppdrag; välfärden. Genom att ta tag i den bristande ledningen och styrningen som råder i Göteborg så kan vi få fler förskoleplatser, fler lärare, och bättre omsorg om våra äldre göteborgare.

Göteborg är en rik stad med stora resurser. Genom att styra rätt och demokratiskt så kan vi åstadkomma så mycket mer.

Martin Wannholt (D)

partiledare och kommunalråd

Veronica Öjeskär (D)

partisekreterare

Henrik Munck (D)

ordförande SDN Västra Göteborg

Jahja Zeqiraj (D)

ordförande SDN Västra Hisingen