Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nystart nödvändig. Efter 24 år har den socialdemokratiska företagarpolitiken nått vägs ände i Göteborg. Det behövs en nystart med breda reformer för att underlätta för de företagare som gör vår välfärd möjlig, skriver Jonas Ransgård (M) och Lars Hjälmered (M).

Göteborgs företagare är värda en bättre kommun

Högkonjunkturen gör att det går bra för många företag i Göteborg. Inte minst fordonsindustrin. Samtidigt är det tydligt att kommunen är illa skött och att stadens företagare ger kommunen underbetyg för företagsklimatet. Det duger inte, skriver Jonas Ransgård (M) och Lars Hjälmered (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Förra veckan inleddes med ett dråpslag mot den socialdemokratiska företagarpolitiken i Göteborg. Svenskt Näringslivs nya enkäter är ett nedslående resultat i företagarpolitiken efter 24 års socialdemokratiskt styre i Göteborg. På bara tio år har Göteborg sjunkit i rankingen av företagarnas sammanfattande bild av företagsklimatet från plats 70 år 2008 till 283 i år.

Göteborg är en i grunden fantastisk stad. Högkonjunkturen gör att det går bra för många företag i Göteborg. Det är inte minst tydligt inom fordonsindustrin som nu går bättre än någonsin. Satsningarna på områden som elektrifiering, hybridisering och autonoma fordon bådar gott inför framtiden. Samtidigt är det tydligt att kommunen är illa skött och att stadens företagare ger kommunen underbetyg för företagsklimatet. Det duger inte.

Otrygghet och osäkerhet

I Svenskt Näringslivs undersökning identifierar företagare och entreprenörer i Göteborg särskilt otryggheten och osäkerheten som snabbväxande problem. Bostadsbrist och brister i skolkvalitet är andra områden där företagare framför kritik. Det finns anledning till oro och beslutsamhet när företagare och entreprenörer i Göteborg ger sitt betyg.

Göteborg ska vara en stad dit människor och företag söker sig, inte mötas an en avog inställning från de styrande i staden

Göteborg måste återupprättas som en företagar- och arbetsstad. För att vända utvecklingen krävs ett brett reformpaket i Göteborg:

Skolresultaten och bostäderna måste prioriteras. För att vara en attraktiv stad att bo, leva och starta företag i måste välfärden vara på hög nivå. Varje år lämnar 1 000 elever Göteborgs skolor utan fullständiga betyg. 700 av dem saknar gymnasiebehörighet. Rektorer måste återfå kommandot över skolan, skoldagarna bli längre samt krav och förväntning på elever öka. För att Göteborg ska vara attraktivt för internationella experter inom områden som fordon och life science behövs dessutom fler internationella förskolor och skolor. Därtill måste den akuta bostadsbristen i staden byggas bort. I dag är det fler i åldrarna 25-45 år som flyttar från Göteborg, än flyttar hit. Svårigheterna att få en bostad, oro över skolkvalitet och svårigheter att pendla hämmar stadens tillväxt. Kraftfull regelförenkling, förtätning och mer mark att bygga på är några av våra reformer.

Minska regelkrångel och ta bort onödig byråkrati. Företagare ger Göteborg kritik för krångel och byråkrati för olika tillstånd. Handläggningstider, oklara kostnader och osäkerhet om vem som bestämmer är vanliga omdömen. Vi vill förenkla för företagare. Fler ärenden ska hanteras digitalt, företag ska få utsedda kontaktpersoner och det ska vara tydligt när och vad man tar betalt för.

Fokus på kärnverksamheten. Göteborgs stad har ett par kärnuppgifter som både medborgare och företag ska förvänta sig att de fungerar. Skolan är den viktigaste. Ska vi ha en bra skola i Göteborg kan vi inte som i dag ha ett styre som lägger kraft på andra, onödiga uppgifter. När de rödgröna partierna väljer att satsa på kommunal bilverkstad och mjölkgård säger vi nej och lägger i stället vårt fokus på att göra skolorna bättre i Göteborg.

Välkomna företag och företagare. Vi vill se fler företag och företagare i Göteborg. Det handlar om beslut, men också om attityd. Det rödgröna styret säger i dag uttryckligen att företagare inom välfärden inte är välkomna i Göteborg. De använder också regler om upphandling på ett sätt som försvårar eller omöjliggör för mindre företag att bli leverantör till kommunen. Det är för att använda statsministerns ord inte okej. Vi tror tvärtom att företagare och entreprenörer kan bidra till att utveckla kommunens verksamhet. Vi vill att fler företag bidrar med nya innovativa lösningar inom skola och omsorg. Då har vi som politiska ledare ett ansvar att prata gott om företag och att se till att det finns regler och förutsättningar som gör det möjligt att verka i Göteborg.

Har nått vägs ände

Göteborg ska vara en stad dit människor och företag söker sig, inte mötas med bottenplaceringar i näringslivsrankningar eller avog inställning från de styrande i staden. Efter 24 år har den socialdemokratiska företagarpolitiken nått vägs ände. Det behövs en nystart för företagarpolitiken, med breda reformer för att underlätta för de företagare som gör vår välfärd möjlig.

Jonas Ransgård (M)
gruppledare och oppositionsråd i Göteborg

Lars Hjälmered (M)
riksdagsledamot från Göteborg och näringspolitisk talesperson