Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande Göteborg.

Göteborgarna vinner på att Liseberg satsar

Vi välkomnar verkligen en ordentlig debatt om framtiden för Liseberg och för besöksnäringen i Göteborg. Detta är högintressanta och mycket viktiga frågor, skriver bland andra Ann-Sofie Hermansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Liseberg, 25/1, 28/1 och 30/1

Det glädjer oss att Emmyly Bönfors (C) och Ingrid Lindblad (C) och kanske i viss mån även David Lega (KD) ser positivt på den typ av framåtblickande satsning som Liseberg planerar. Det är nyttigt att det åtminstone finns en viss samsyn kring behovet av att investera i besöksnäringen. Att hela tiden bygga attraktivitet är ytterst viktigt för destinationen Göteborg. Massor av arbetstillfällen – inte minst i termer av viktiga förstajobb – står på spel.

Bottnar inte i analysen

Vad som bekymrar oss är i stället att Bönfors, Lindblad och Lega inte bottnar i analysen. När det gäller Jubileumsprojektet ligger risken inte i att göra investeringen i vattenland och upplevelsehotell. De noggranna utredningarna visar i stället att den stora risken skulle ligga i att avstå från denna investering. Kalkylerna är tydliga: Det är klart bättre för göteborgarna att satsa än att inte satsa.

Projektet skulle genom bland annat förlängd säsong, stärkt internationell konkurrenskraft, 600 000 extra besökare och 300 nya helårsjobb ge Liseberg ett långsiktigt hållbart affärsupplägg. Utan projektet skulle Liseberg riskera att på ett mycket problematiskt vis tappa mark.

Helt avgörande

Det är viktigt att känna till att de tillresande, alltså besökare som inte kommer från Göteborg, står för 60 procent av omsättningen i parken. Dessa tillresande är helt avgörande för att göteborgarna även fortsättningsvis ska ha en bra nöjespark att gå till. Om en del av de tillresande i stället valde någon annan destination, vilket för ganska många av dem inte vore någon större sak, skulle Liseberg snabbt förlora utvecklingskraft. Det är ett scenario som måste undvikas.

Legitim frågeställning

Huruvida ett kommunalt bolag ska driva hotell eller inte är en legitim frågeställning. Men i detta fall finns det starka skäl för att Liseberg ska kunna koppla ett tematiserat upplevelsehotell till vattenlandet och parken i övrigt. Ser man till de rättsliga aspekterna ska lösningen vara okej. Ser man till konkurrenssituationen är det mycket talande att de övriga hotellen i Göteborg – som för sin del skulle vinna 130 000 gästnätter på satsningen – till övervägande del är positiva till Jubileumsprojektet.

Jubileumsprojektet är rätt för Liseberg, för göteborgarna och för Göteborg. I en grundlig analys är det den uppenbara slutsatsen.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande

Håkan Linnarsson (S)

ordförande Göteborg & Co

Gunilla Carlsson (S)

ordförande Liseberg