Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd med ansvar för stadsutveckling och vice ordförande i kommunstyrelsen

Göteborg ska bli världsledande i hållbar utveckling

De globala målen för hållbar utveckling är ambitiösa, men nödvändiga. I Göteborg måste vi se till att göra verklighet av dem i praktiken, inte bara i vackra tal, skriver miljökommunalråd Ulf Kamne (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd med ansvar för stadsutveckling och vice ordförande i kommunstyrelsen
Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd med ansvar för stadsutveckling och vice ordförande i kommunstyrelsen

Om vi inte agerar nu kommer klimatförändringarna att leda till utarmning av våra resurser och värre översvämningar. Det kommer särskilt att drabba områden nära havet i jordens fattiga områden, med än fler dödsoffer och människor som inte kan klara sig efter klimatkatastroferna och därför behöver fly. Men även här i Göteborg kan det skapa stor oreda, skador på hus och vägar och leda till problem med dricksvattnet. Ingen göteborgare vill ha problem med att dricka vatten. Därför har vi stora utmaningar. Många tittar på Göteborg, därför måste vi gå före, vi måste lyckas.

Globala mål har satts upp för att få ett mer hållbart samhälle och varje land, varje region, kommun, företag och organisation behöver ta sig an målen. De globala målen finns för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att lösa klimatkrisen. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att främja fred och rättvisa. Målen är framtagna i samförstånd mellan länder med mycket olika förutsättningar. Varje land behöver nu tolka och anpassa målen utifrån hur det ser ut i respektive land.

Har lagt ribban högt

Sveriges regering har lagt ribban högt. Vi ska vara världsledande i genomförandet av Agenda 2030. Det är på den regionala och lokala nivån som det kan bli verklighet. Därför är det viktigt att vi i Göteborg arbetar systematiskt med frågan. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet måste gå hand i hand för att vi ska kunna uppnå målen. Det duger inte att arbeta bara med det ena eller andra.

I Göteborg pågår arbete inom flera av målen men vi behöver se till så att inget ramlar mellan stolarna. För att nå de globala målen kommer det att krävas engagemang och hårt arbete från samhällets alla delar och det kommer att ta tid. Att förändra världen är ingen quick fix.

Sätter människan i centrum

Göteborg vill visa att det är möjligt att ställa om. Vi håller på att förändra stadsplaneringen till att sätta människan i centrum i stället för bilen, genom att förbereda omvandlingen av trafikleder till bostadsområden, till exempel Dag Hammarsköldsleden, Långströmsgatan, Almanacksvägen och Kortedalavägen. Samt genom att bygga bort onödiga parkeringsplatser till bostadsområden och mer attraktiva kvarter och genom att öka förutsättningarna för fler att åka kollektivt och fler cykelbanor.

Det arbetet måste spridas till fler områden i Göteborg för att omvandla de globala målen lokalt. Västlänken ska till exempel minska trycket på kollektivtrafiken i stan genom att pendeltågsresenärerna kan ta sig rakt in i stan, vilket minskar belastningen på spårvagnarna.

Göteborg har även en unik natur med alltifrån havsmiljöer och karg skärgård till sjöar och djupa skogar. Alla ska han nära till grönska och attraktiva naturområden. Amundön och Billdals skärgård och Lärjeån är på gång att bli naturreservat, men vi behöver skydda fler naturområden och tittar nu på fler lämpliga områden.

Vi behöver ändra konsumtionen

Vi behöver också förändra våra konsumtionsmönster. Vi har skapat möjligheter att dela fordon, verktyg och idrottsutrustning genom pooler. I kommunens kök arbetar vi framgångsrikt med att minska matsvinnet. Men mycket kvarstår att göra för att närma sig de globala målen.

En god hälsa är inte enbart frånvaro av sjukdom utan mer än så. En “inre hållbarhet” är viktigt både för den enskilda människan och för samhället. I dag har vi ett utbrett problem med psykisk ohälsa framför allt hos unga. Antalet sjukskrivningar som kan kopplas till stress ökar och det tyder på en obalans i samhället. Här behövs mer strategiskt arbete för att förebygga ohälsa.

I Göteborg har vi rödgröna sedan länge drivit på för ett omfattande arbete runt social hållbarhet för att skapa en mer jämlik stad. Jämlikt Göteborg har skapats för att minska klyftorna på olika sätt, bland annat ska varje barn ges en god start i livet och fortsatt goda förutsättningar under skolåren. Ett lyckat exempel är samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheter som arbetar med att fånga upp barn och unga i riskzon för kriminalitet. Samarbetet har gjort beslutsprocesserna kring unga i riskzonen snabbare och skapat bättre förutsättningar för ett långsiktigt brottsförebyggande arbete.

Viktig framgångsfaktor

En annan satsning är Skola i centrum, som till exempel Sjumilaskolan använder sig av, där skolan hålls öppen på kvällstid för att bli ett slags centrum även för föräldrar och föreningsliv. Engagerade föräldrar är en viktig framgångsfaktor för social hållbarhet.

För att lyckas med de globala hållbarhetsmålen behöver alla vara med. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Gör vi det tillsammans kan vi göra mycket, mycket mer.

Ulf Kamne (MP)

miljökommunalråd med ansvar för stadsutveckling och vice ordförande i kommunstyrelsen