Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Göteborg ska bli en stad med framtidstro för alla

Göteborg måste bli en stad för alla invånare. Vi vill se fler i arbete, fler bostäder, bättre skolor, tryggare vardag och ålderdom. Men då krävs ett nytt ledarskap som prioriterar kärnverksamheterna framför kortsiktiga jippon, skriver bland andra Jonas Ransgård (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Moderaterna i Göteborg har antagit sitt program inför valet 2018. Vi ser en stad med många framgångsrika företag som erövrar världen. Ekonomin går på högvarv.

Men vi ser också ett stort utanförskap där parallellsamhällen växer fram utanför svensk lagstiftning. Polisen beskriver flera särskilt utsatta områden där det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag och där många drar sig för att delta i rättsprocessen.

Göteborg måste bli en stad för alla invånare. Vi vill se fler i arbete, fler bostäder, bättre skolor, tryggare vardag och ålderdom.

Starkare tag för en tryggare stad. Göteborgarna har blivit mer otrygga. Brottslighet och våld som förut var sällsynt och främmande är nu bara alltför bekant och vanligt. Få saker inskränker människors liv lika mycket som hot, stölder, våld och andra brott. Därför är tryggheten den viktigaste frågan för Moderaterna i Göteborg. Vi är övertygade om att det går att återta Göteborg och göra staden trygg och välkomnande.

Vi vill utöka kamerabevakningen av utsatta och otrygga platser i samarbete med Polisen. Vi vill öka antalet ordningsvakter och ge dem befogenheter att ingripa inom ett större område. Vi vill särskilt prioritera trygghetsarbetet i Nordstan och omgivningar med ett flertal åtgärder.

Det börjar med skolan. Dagens politiska styrning av skolorna har misslyckats i Göteborg och som en effekt av det har skolresultaten stadigt sjunkit. Varje år lämnar 1 000 elever kommunens skolor med underkända betyg. 700 av dem saknar gymnasiebehörighet. Det är fullständigt oacceptabelt, ett svek både mot ungdomarna och mot Göteborgs framtid.

Vi vill öronmärka skolans resurser och fördela efter elevers behov i stället för postnummer. Vi vill tydliggöra rektorernas roll genom ökat ansvar och befogenheter över såväl verksamhet, ekonomi och det pedagogiska ledarskapet. Förskolan ska finnas när föräldrar behöver den och barngrupperna ska minska för ökad trygghet och kvalitet.

Ett Göteborg som håller ihop. I dag lever för många utlandsfödda i bidragsberoende och utanförskap. Tiden för att komma i arbete är orimligt lång. Vi vill ha en stad som håller ihop, där alla förväntas och ges möjlighet att arbeta, bygga sig en framtid och bidra till en starkare stad.

Vi vill sänka trösklarna på arbetsmarknaden. Inträdesjobb för nyanlända innebär en något lägre lön, men framförallt praktik och fortbildning på arbetsplatsen. Det ska alltid vara mer lönsamt att arbeta än att inte göra det. Därför vill vi också införa ett bidragstak. Försörjningsstöd ska villkoras mot ansträngningar för att komma in i samhället och komma i eller närmare arbete.

I dag är det femtio dagar till valdagen, där alternativen prövas mot varandra

Vi vill sänka trösklarna för att komma i arbete med fler enkla jobb och lägre skatter.

Vi vill att det alltid ska löna sig mer att arbeta än att leva på bidrag.

Alla ska ha en skyldighet att lära sig hur det svenska samhället fungerar.

Människor växer i en stad som växer. Många vill bli och förbli göteborgare. Det är mycket positivt. Där människor samlas, möts och utbyter tankar händer det saker. Företagande och entreprenörskap föds, kulturen spirar och utbud skapas.

Därför är det ett problem att det har byggts för lite under för lång tid. Människor som skulle flyttat till staden för att bidra med sin kompetens väljer i stället andra städer. Studenter får inte bostäder i tid inför studiestart och barnfamiljer flyttar ifrån kommunen i brist på bra boendealternativ. Vi vill fördubbla byggandet – såväl småhus som hyresrätter och bostadsrätter.

Vi vill öka byggande med effektivare handläggning, snabbare bygglov och flexiblare planarbete. Vi vill bygga en mer blandad stad med såväl småhus som bostads- och hyresrätter. Vi vill prioritera lägenheter till bostadslösa ungdomar med fast inkomst.

Ansvar för göteborgarnas skattepengar. Stadens största inkomst är göteborgarnas kommunalskatt. Skattepengarna kommer ur den tid och det engagemang människor lägger ned på sin anställning eller sitt företag. Dessa pengar ska förvaltas med omsorg. Nu ska pengarna främst gå till stadens kärnverksamhet – lärorik skola och förskola, god omsorg om äldre och funktionsnedsättning. För framtidens krävs att dagens beslutsfattare inte sätter kortsiktiga nöjen framför långsiktigt ansvar. Vi vill sälja tillgångar som inte tillför tillräcklig nytta och investera nytt för framtiden. Politik handlar om att prioritera och stå för de prioriteringar som görs.

Staden ska säkra god service. Vem som bör utföra den beror på vem som gör det bäst. Vi välkomnar alternativa utförare och vill se mångfald hellre än monopol.

Vi vill prioritera kärnverksamhet framför annat och långsiktigt ansvar framför kortsiktiga jippon. Vi vill välkomna väl fungerande fristående verksamhet som komplement till den kommunala. Vi vill utveckla starka och tydliga rutiner med nolltolerans mot korruption och fiffel.

Dagens ledarskap har misslyckats. Vi vill tillsammans i Alliansen ta ansvar för Göteborgs möjligheter. I dag är det femtio dagar till valdagen, där alternativen prövas mot varandra.

Vårt Göteborg är en stad för hoppfulla.

Jonas Ransgård (M)

gruppledare och kommunstyrelsens andre vice ordförande

Kristina Tharing (M)

vice gruppledare och kommunalråd

Hampus Magnusson (M)

kommunalråd

Axel Josefson (M)

biträdande kommunalråd