Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Centerns och Miljöpartiets motstånd till kärnkraft är ingen nyhet, det är heller ingen nyhet att deras förslag kommer att innebära skattehöjningar och dyrare energi, skriver debattören. Bild: Stefan Berg, Per Wahlberg
Centerns och Miljöpartiets motstånd till kärnkraft är ingen nyhet, det är heller ingen nyhet att deras förslag kommer att innebära skattehöjningar och dyrare energi, skriver debattören. Bild: Stefan Berg, Per Wahlberg

Göteborg satsningar på ny energiteknik har varit en katastrof

Problemet med fjärrvärmen i Göteborg är att den till stor del baseras på spillvärme från raffinaderier samt sopförbränning. Göteborgs satsningar på ny energiteknik har historiskt varit en katastrof. Därför måste man nu vara öppen för ny hållbar teknik, skriver Björn Tidland (SD), ledamot i kommunfullmäktige.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

26/3 Skrota meningslösa miljöplaner – bygg minikärnkraftverk

29/3 SD:s miljöpolitik är radikalt orealistisk

30/3 Sverigedemokraternas klimatpolitik saknar logik

Min ursprungsartikel handlar till stor del om hur fjärrvärmen i Göteborg ska ställa om för att inte orsakar några klimatgaser, det är därför viktigt att ge lite bakgrundsfakta.

Utgångspunkten för mina argument är en intern rapport från Göteborgs Energi från 2017 med titeln ”Färdplan Fjärrvärme 2035”. I den finns över 50 referenser till externa artiklar. Rapporten tar upp flera olika tekniker som man skulle kunna använda för att få en kostnadseffektiv och miljövänlig fjärrvärme i framtidens Göteborg.

Problemet med fjärrvärmen i Göteborg är att den till stor del baseras på spillvärme från raffinaderier samt sopförbränning. Jag brukar säga i debatterna att fjärrvärmen är suboptimerad. Det vill säga den är anpassad till att utnyttja spillvärme, och försvinner källorna till denna så har man ett problem. Man måste därför vara öppen för olika lösningar.

Göteborgs satsningar på ny energiteknik har historiskt varit en katastrof. Ett exempel är GoBiGas som kostade 2 miljarder innan det lades ner. Lärdomen av detta fiaskoprojekt är att den teknik som ska ersätta spillvärmen från raffinaderierna måste vara beprövad, säker och kostnadseffektiv. Dessutom ska den inte orsaka några klimatgaser. Vilken teknik som ska användas, när den ska införas, hur mycket den får kosta och var anläggningarna ska ligga överlåter jag till Göteborgs Energis att utreda. När förslagen ligger på bordet kan vi politiker ta beslut. Min tes är att man inte ska stänga dörren för någon teknik, och att Göteborgs skattebetalare inte ska behöva betala för teknikutveckling. När det väl finns fungerande teknik på marknaden så kan Göteborg köpa den.

Svar till Centerpartiet

Till att börja med kan man konstatera att Rickard och Emmyly delar uppfattningen att koldioxid från så kallade ”förnyelsebara bränslen” påverkar klimatet lika mycket som koldioxid från fossila bränslen. De skriver även att de är positiva till att effektivisering och värmelagring som jag nämner i min artikel. Likheterna slutar dock där.

Miljö- och klimatprogrammet bygger på ett antal indikatorer och målvärden. Förenklat betyder det att man sätter upp mål för hur mycket koldioxidutsläppen ska minska och när detta ska ske. Tyvärr har man satt upp mål som inte går att uppnå och mål som är motstridiga. Till exempel vill man bygga kraftvärmeverk som eldas med skogsavfall. Man vill satsa på bilar med biobränsle. Samtidigt sätter man upp mål att arealen med skog ska öka. Det är en ekvation som inte går ihop.

Storskalig produktion av energiskog kommer att kräva enorma arealer som kunde avvändas till livsmedelsproduktion. Dagens skogsbruk är ett hot mot den biologiska mångfalden och våra urskogar är starkt decimerade. Vi har fått massiv kritik internationellt för vårt sätt att driva skogsbruk.

Om man då satsar hårt på biobränslen med skogen som bränsle i nya kraftvärmeverk ser jag en dystopisk bild framför mig:

Långa rader av energiskogsodlingar varvade med vindkraftverk. Är det ett kulturlandskap vi vill ha? I städerna har vi kraftvärmeverk eldade med skog som dessutom släpper ut koldioxid och försämrar luften i Göteborg. Är det så vi löser klimatfrågan? Vad kommer fjärrvärmen och elen att kosta i centerns Utopia? Vilka koldioxidskatter kommer EU att införa? Centern har inga svar på allt detta, bara en meningslös miljöplan. SD har alternativ som är sansade, realistiska och har fokus på ekonomiskt ansvarstagande, både för staden och den enskilde konsumenten.

Svar till Miljöpartiet

Det är intressant att läsa svaret från Helena Nordin som bygger upp sina argument kring en evigt återkommande dogm ” Forskningen är enig, vi har cirka tio år på oss. Därför måste vi göra allt vi kan för att hinna ställa om innan jorden hamnar i ett läge av självupphettning som inte går att hejda.”

Att vi har en omställning framför oss och att det uttalade målet är att minska koldioxidutsläppen är en åsikt som vi båda delar. Det är vägen dit samt tidsplanen som skiljer oss åt.

Forcerade förslag riskerar att bli kontraproduktiva. MP talar sig varma om återvinning, men när det gäller stadens bilar så ska dessa säljas ut med förlust och släppa ut klimatgaser någon annanstans. Skattebetalarna betalar notan. Att köpa elbilar innebär att den lokala luftkvalitet förbättras, och på sikt när bilar med förbränningsmotorer skrotas och återvinns kan man räkna med att koldioxidutsläppen minskar radikalt. Att sälja ut stadens bilar redan 2023 är därför endast symbolpolitik och slöseri med skattepengar.

Betong är det ett utmärkt konstruktionsmaterial till vägar, broar, tunnlar och husgrunder. Dessutom är det hållbart och ekonomiskt. Att försöka få billiga poäng när man går ut med att man satsar på fossilfritt byggande blir det nästan löjligt. Betong ska användas när det är bäst, stål ska användas när det är bäst, trä ska användas när det är bäst. Det är inte svårare än så.

När det gäller kärnkraftens framtid så delar många SD:s ståndpunkt. KD, M och L har i flertalet debatter hävdat att kärnkraften måste vara en del av energiförsörjningen även i morgondagens Sverige. Fjärde generationens reaktorer kan vara ett alternativ när fungerande teknik väl finns på marknaden. Centerns och Miljöpartiets motstånd till kärnkraft är ingen nyhet, det är heller ingen nyhet att deras förslag kommer att innebära skattehöjningar och dyrare energi. Frågan är vad Göteborgarna vill ha?

Björn Tidland (SD), kommunfullmäktigeledamot