Kristina Palmgren (L), ledamot i SDN Centrum och kommunfullmäktige och Bo Anderssen (L), ledamot i lokalnämnden och kommunfullmäktige

Göteborg måste bygga bort akuta bristen på lokaler

Bristen på kommunala lokaler för bland annat förskolan, skolan och äldreomsorgen har blivit akut efter år av rödgrön vanskötsel. Detta är oacceptabelt, skriver Kristina Palmgren (L) och Bo Andersen (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

GP har den senaste tiden haft flera artiklar om bristen på förskoleplatser runt om i staden. Detta är dock bara en del av ett mycket större problem. Göteborg saknar kommunala verksamhetslokaler inom en rad verksamhetsområden såsom äldreboenden, skolor och BMSS (bostad med särskild service). Tyvärr verkar inte problemet minska under det närmaste året.

När det gäller grundskolor så är behovet de närmaste åren mycket stort. Dels är det många gamla och slitna skolor från 1960- och 70-talet som måste bytas ut mot nya, dels är det växande barnkullar som kräver utbyggnader av nya skolor.

Minskar trots den stora efterfrågan

Trots den stora efterfrågan så minskar färdigställandet av nya skolor i år. Förra året färdigställdes 1 203 nya grundskoleplatser, men i år är prognosen att bara 430 platser skall färdigställas, vilket bara är en tredjedel mot förra året.

Lika illa är det när det gäller utbyggnad av BMSS-bostäder. I dag finns det en kö på cirka 300 personer som söker ett sådant boende. 2017 tillkom det 39 nya lägenheter, men i år är det planerat att bara 32 lägenheter skall färdigställas. Under de senaste åren har behovet av nya platser ökat med knappt 50 bostäder varje år. Med den utbyggnadstakten vi har nu så ökar kön för de funktionshindrade som söker en lägenhet med särskild service.

När det gäller utbyggnad av nya äldreboenden i år så finns det en bra och en dålig nyhet. Den bra nyheten är att det inte kommer att byggas färre äldreboenden i år i jämförelse med 2017. Den dåliga nyheten är att det inte byggdes några nya äldreboenden alls förra året.

Det har inte byggts något nytt äldreboende i Göteborg sedan 2012, detta trots en ständigt ökande efterfrågan. Det finns tre stora utmaningar när det gäller utbyggnad av nya äldreboenden fram till 2025. Dessa är: det underskott vi har i dag, framtida demografin, samt flera gamla och slitna äldreboenden som måste ersättas. Allt detta sammantaget innebär att vi måste bygga mellan 12-15 nya äldreboende fram till 2025.

Värst är läget inom förskolan

Värst är dock läget inom förskolan. Flera år i rad så har byggandet minskat, trots ett skriande behov av nya förskolor. 2016 färdigställdes 998 nya förskoleplatser, 2017 färdigställdes 432 platser. I år är prognosen att det bara byggs 430 nya platser. Ett annat problem är att cirka 20 procent av alla nya platser är byggda paviljonger. Dessa har tillfälliga bygglov som bara löper i tio år.

Bristen på förskoleplatser blev särskilt akut i Centrum i slutet av förra året. Då var det cirka 100 barn i kö. Prognosen nu är att det under våren saknas ungefär 130 platser för att möta behovet. Lösning som kommit från Lokalsekretariatet för det akuta läget är i form av tillfälliga lokaler. Dessa förväntas dock vara på plats först i september. Detta är inte hållbart.

Det är ingen nyhet att det råder brist på förskoleplatser här i Göteborg. Lagen om förskoleplats kom redan 1994. För det rödgröna styret tog det 18 år innan lagkravet kunde uppfyllas. Att de rödgröna under alla dessa år i maktposition inte har kommit till skott och tagit fram en långsiktig plan för förskoleplatser är beklagligt. Att som stad inte ge rätt förutsättningar för att säkerställa något så grundläggande som förskoleplatser för invånarna är oacceptabelt. Man ska inte behöva hamna i det läget att alternativet är att antingen bryta mot lagen om att erbjuda förskoleplats inom fyra månader eller att behöva förtäta barngrupper som redan är stora.

Måste snabba på utbyggnaden

Vi anser att staden måste snabba på utbyggnaden av nya verksamhetslokaler, framförallt med förskolor. Upphandlingen av verksamhetslokaler måste samordnas bättre, bland annat genom att ramupphandla flera projekt på en gång. Genom detta kan även de stora byggbolagen vara intresserade att bygga. Vi vill vidare underlätta för fristående aktörer att både bygga och driva verksamhetslokaler såsom förskolor och äldreboenden. Med en sådan samverkan så slipper kommunen stora utgifter för investeringskostnader.

Kristina Palmgren (L)

ledamot i SDN Centrum och kommunfullmäktige

Bo Anderssen (L)

ledamot i lokalnämnden och kommunfullmäktige