Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Dubbelmord. Två personer dog när Vår Krog & Bar vid Vårväderstorget förra året drabbades av gänkriminaliteten och en i raden av alla skottlossingar i Göteborg. Medborgarna ska kunna känna sig trygga i sin stad, nu krävs kraftfulla åtgärder, skriver debattörerna.

Göteborg måste bli tryggt för alla

DEBATT: Den organiserade brottsligheten har en god jordmån i Göteborg. Sex av Sveriges 15 särskilt utsatta områden finns i Göteborg och i dessa destruktiva miljöer underlättas rekryteringen till de kriminella nätverken. Vi behöver kraftfulla åtgärder och rejäla resurser för att stävja den här utvecklingen, skriver Jonas Ransgård (M) och Lars Hjälmered (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Under de senare åren har brottsligheten kastat sina mörka skuggor över Göteborg och tyvärr delvis kommit att prägla staden. Risken för att bli utsatt, bara genom att råka befinna sig på fel plats vid fel tillfälle, är något som allt fler av oss reflekterar över och anpassar oss efter. Det är en dyster utveckling som måste brytas. Det kräver kraftfulla åtgärder, framförallt på den nationella nivån. Men en hel del kan också göras lokalt, om vi verkligen bestämmer oss för det.
Kriminalitetens kalla och hårda hjärta utgörs av den organiserade brottsligheten, vilken bitit sig fast och etablerat sig här i Göteborg. Det är ett relativt begränsat antal yrkes- och livsstilskriminella individer som är grund och orsak till många människors rädsla och utsatthet. Och de medför omfattande kostnader för vårt samhälle.
Jordmånen för denna kriminalitet är tyvärr gynnsam i Göteborg. Sex av 15 av de områden i Sverige, som Polisen betraktar som särskilt utsatta, återfinns här. Det är områden som mer eller mindre står bortom myndigheternas kontroll och där laglöshet, hot och våld präglar vardagen. I en så destruktiv miljö underlättas rekryteringen till de kriminella nätverken. Och den ger utrymme för den våldsbejakande, religiösa extremismen att utveckla sina sjuka irrläror om hat och våld.


Kriminalitetens rotverk
Att bekämpa den organiserade brottsligheten är att angripa kriminalitetens rotverk. Men det kräver resurser, om det inte ska ske på bekostnad av att den i sammanhanget mindre allvarliga vardagsbrottsligheten ställs åt sidan. Vi moderater menar att det är både angeläget och nödvändigt att snarast förstärka Polisen. Som ett första steg vill vi rekrytera och utbilda minst 1 000 fler poliser. Av dessa borde cirka 300 tillföras Göteborgsregionen.
Men fler poliser är inte tillräckligt. Lagarna måste också skärpas betydligt. Den som gör sig skyldig till allvarliga brott ska frihetsberövas under längre tid än vad som idag är fallet. Och den som gör sig skyldig till upprepad brottslighet måste möta avsevärt hårdare sanktioner. Därför vill vi moderater se skärpta straff för ett antal grova och allvarliga brott som rör hot, våld och tvång. Därför vill vi att återfallsförbrytare ska avtjäna längre tid av sitt fängelsestraff innan en villkorlig frigivning kan komma ifråga för prövning.

En uppgift för hela samhället

Men kampen mot brottsligheten är inte endast en angelägenhet för Polisen och de rättsvårdande myndigheterna. Det är en uppgift som hela samhället på olika vis måste engagera sig i. För staden handlar det i mångt och mycket om att bidra till att skapa förutsättningar för fler att göra kloka och hållbara livsval. Här är skolan särskilt viktig. En lyckad skolgång lägger grunden för arbete, delaktighet och en trygg tillvaro. Godkända betyg är det bästa vaccinet mot utanförskap och kriminalitet. Bland annat därför är vi i Alliansen så angelägna om att elever i Göteborg ska få mer undervisningstid, mer tid med duktiga lärare och en tydlig uppföljning på sin prestation.

Kameraövervakning
En ytterst lokal fråga är också hur miljön i staden kan göras mer trygg och säker än den är i dag. Vissa platser ter sig, på grund av sitt läge eller sin karaktär, som mer otrygga än andra. Det är platser som människor, om de kan, undviker att vistas på och det särskilt efter mörkrets inbrott. Moderaterna vill inventera och identifiera dessa områden och utveckla lösningar som gör dem mer trygga för invånarna att vistas på. En sådan är att i högre grad tillämpa kameraövervakning, vilket vi inom kort kommer att ta initiativ till.
Under våren kommer Moderaterna i Göteborg att föra samtal med människor och organisationer om hur staten, staden och civilsamhället med förenade krafter kan tvinga tillbaka kriminaliteten. Att göteborgarna ska känna sig trygga i sin egen stad är grundläggande och viktigt. Därför är det den fråga och uppgift som vi nu prioriterar och sätter främst. För ett tryggare Göteborg.

Jonas Ransgård (M)
oppositionsråd, Göteborg
Lars Hjälmered (M)
riksdagsledamot, Göteborg